طراحی سایت؛ ترکیبی هماهنگ از فرم و عملکرد

طراحی سایت موفق ترکیبی از فرم و عملکرد است که به کاربر تجربه ای لذت بخش می دهد. فرم سایت باید زیبا و چشم نواز باشد و عملکرد آن باید سریع و کارآمد باشد. با هماهنگی این دو عنصر می توان سایت هایی طراحی کرد که کاربر را جذب کند و به او کمک کند تا به هدف خود برسد.

ساخت سایت ایده آل؛ هنر ترکیب زیبایی و کارایی

یک سایت ایده آل باید هم زیبا باشد و هم کارایی داشته باشد. زیبایی سایت باعث جذب کاربر می شود و کارایی آن باعث می شود که کاربر به هدف خود برسد. با ترکیب این دو عنصر می توان سایت ایده آلی ساخت که هم کاربر را جذب کند و هم به او کمک کند تا به هدف خود برسد.