غرفه ازمایشگاه دامپزشکی وت

ازمایشگاه دامپزشکی وت

درباره غرفه

درباره غرفه

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی وت، نخستین آزمایشگاه دامپزشکی در بخش خصوصی کشور، از دیر باز با حضور متخصصین مجرب در خدمت فعالان صنعت دام و طیور کشور بوده و اکنون نیز پس از گذشت سالها از بهمن 1388 با حضور متخصصین جوان گام جدیدی را جهت فعالیت در این حرفه برداشته و با بهسازی محیط و به کار گیری امکانات به روز، فعالتر از گذشته در خدمت فعالان این صنعت می باشد. حضور دامپزشکان متخصص جهت انجام آزمونها ، مشتری مداری ،استفاده از دانش روز و امکانات و ابزار جدید سبب بهبود سرعت و دقت پاسخدهی در این واحد آزمایشگاهی شده است. عمليات كنترل كيفي داخلي و خارجي به صورت دوره اي توسط مسئولین آزمايشگاه انجام مي گیرد ونمونه هايي نيز به صورت مجهول مرتبا در بخش ها تست شده و نتايج به دقت مورد ارزيابي قرار مي گيرند. کلیه تستهای آزمایشگاهی مرتبط با دام های بزرگ، دامهای کوچک، طیور صنعتی و زینتی، آبزیان و زنبور عسل در این آزمایشگاه بر اساس آخرين استانداردهاي سازمان دامپزشكي ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان بهداشت جهانی انجام مي گيرد.