غرفه میگو عابدینی

میگو عابدینی

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

بار صادراتی میگو دریاییسایزهای موجود8-1213-1516-2021-3031-40لطفا بازرگانان و کسانی که برای صادرات میخواهند تماس بگیرندو حداقل فروش از 10 تن به بالا خواهد بود میزان مرغوبیت و کیفیت ظاهری محصول ارائه شده : صادراتیتاییدیه های کیفی، بهداشتی و سلامت کالا موجود برای این محصول : اخذ کلیه گواهی های صادراتیمیزان ماندگاری و شرایط نگهداری این محصول : منفی 18 درجهمیزان تازه بودن و زمان تولید این محصول : صید روز و تازه