غرفه آکوا آرنیکا

آکوا آرنیکا

درباره غرفه

درباره غرفه

مبتکر و مجری روش جدید پرورش آبزیان EBN.sys : این روش با ایجاد سیکل کامل اکولوژیک در آب های پرورشگاه باعث ایجاد سود سرشار و آسایش در پرورش می گردد.در این روش با استفاده از 20 ماده نانوتکنولوژی، اصلاحات لازم برای آب پرورشگاه آبزیان انجام میشود این مواد باعث تولید غذای زنده شامل فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، روتیفر درشت آب شیرین، دافنی، جلبک خوراکی، کرم خونی و انواع لارو حشرات شده و بوی نامطبوع آب را به طور کامل از بین می برد به طوریکه نیاز به تعویض آب را به حدود صفر رسانده و علاوه بر آن سرعت رشد آبزیان را تا 1.5 برابر افزایش می دهد.