غرفه بیمارستان اختصاصی آبزیان آکواتیک

بیمارستان اختصاصی آبزیان آکواتیک

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
خدمات

خدمات

مرتب سازی بر اساس
قیمت
عنوان

هیچ خدمتی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی خدمات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

بیمارستان آکواتیک دارای 3 بخش تخصصی می باشد.بخش معاینه و کالبد گشایی، داروخانه و آزمایشگاه که در هر بخش به تفکیک فعالیت های تخصصی در حوضه آبزیان انجام می شود. آزمایشگاه PCR , RT_PCR تشخیص و نمونه برداری میکروبیولوژی آنالیز آب