غرفه اطلس بسپار

اطلس بسپار

درباره غرفه

درباره غرفه

تولید ورق ژئوممبران پلی اتینی جهت احداث استخرهای پلیمری است.اجرای ورق های ژئوممبران و گیره دار جهت انواع استخرها و سازه های بتنی طراحی استخرهای صنعتی و کشاورزی جهت اجرا با پوشش پلیمری است