غرفه آوا سهند آرکا

آوا سهند آرکا

درباره غرفه

درباره غرفه

شرکت پخش آوا سهند آرکا با مدیریت عاملی دکتر اکبر زاده در سال ۱۳۹۸ در شهر تبریز با هدف تولید و توزیع خوراک و افزودنی های دام طیور و اسب شروع به کار کرده است . با استفاده از تجربه سالیان طولانی در این زمینه و با هدف مشتری مداری برنامه توسعه خود برای سالیان آینده و اقدامات لازم جهت پخش در سرا سر کشور به زودی دو شعبه در استان های دیگر تاسیس می گردد