غرفه بردیا صنعت

بردیا صنعت

درباره غرفه

درباره غرفه

مجموعه بردیاصنعت درراستای مکانیزه سازی ومدرن شدن صنعت دام وطیور محصولات چون انواع سیستم های تهویه، سرمایشی، گرمایشی وهمچنین سیستمهای آبخوری ودانخوری اتومات و نیمه اتومات درصنعت طیورفعالیت میکند.