غرفه بهین صنعت بذر ماندگار

بهین صنعت بذر ماندگار

درباره غرفه

درباره غرفه

تولیدکننده تجهیزات آبزی پروری شامل هواده استخر پرورش ماهی-دستگاه درام فیلتر-پمپ انتقال آب-فیش پمپ انتقال ماهی و میگو-تجهیزات استخرتجهیزات فراوری ماهی شامل:1- دو قطعه کن (فیله کن)2- وکیوم تمیز کننده شکم ماهی3- دستگاه پولک گیر ماهی4- گیوتین قطع کن سر و دم ماهی5- فرچه برقی ستون فقرات ماهی6- دستگاه اتوماتیک پاک کننده ماهی7- پوست گیر ماهی8- تزریق طعم در بافت ماهی ( انژکشن)9- دستگاه تیغ گیر ماهی10- سورتینگ نوار نقاله11- هدایت کننده های نوار نقاله12-میز عرضه ماهی صید شده13-آگواریم عرضه زنده ماهی