غرفه پرورش بوقلمون عسگری

پرورش بوقلمون عسگری

درباره غرفه

درباره غرفه

مزرعه پرورش بوقلمون با 10 سال سابقه کار در حوزه پرورش بوقلمون فعالیت میکند. سالن این مزرعه 2500 تایی بوده که سالانه دوبار در ماه های تیر و اسفند بارگیری صورت میگیرد.