غرفه دنا بیز

دنا بیز

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
خدمات

خدمات

مرتب سازی بر اساس
قیمت
عنوان

هیچ خدمتی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی خدمات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

آنالیز، فرآوری و بسته بندی عسلجهاد دانشگاهی یاسوجاهداف اجرایی مرکز:- اعتمادسازی در زمینه مصرف عسل توسط مردم.-ارائه بسته بندی های بازار پسند با هدف ارائه در بازار داخل و بعضاً صادرات - مرجعی برای استانداردسازی و بسته بندی عسل زیر نظر متخصصین دانشگاهی.-انجام طرح های تحقیقاتی جهت تولید محصولات عملگر و دانش بنیان.- شناسایی عسل های طبیعی استان و جداسازی آنها بر حسب ویژگیهای کیفی مختلف از جمله عسل های با آنزیم زیاد، عسل های با آنتی اکسیدان زیاد، عسل های با میزان فروکتوز بالاتر و عسل های با ساکارز کم.خدمات قابل ارائه در این مرکز:-در سالن تولید، بسته بندی عسل در شیشه های 250 و 500 گرمی با مشخص بودن میزان درصد قند بر روی لیبل عسل انجام خواهد گرفت. -تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی و شیمیایی عسل و گیاهان دارویی که در حال خدمات زیر در حال انجام است:1-تعیین درصد ساکارز، 2-تعیین نسبت فروکتوز به گلوکز، 3-تعیین pH4-آزمون فعالیت دیاستازی کمی و کیفی، 5-آزمون پرولین، 6-تعیین میزان (هیدروکسی متیل فورفورال) HMF، 7- تعیین اسیدیته آزاد، 8-آزمون رطوبت، 9-آزمون فنول کل عصاره ها، 10-عصاره گیری سوکسله، 11-عصاره گیری تحت خلاء، 12-اسانسگیری، 13-تیمارکردن نمونه ها با حمام اولتراسوند.