غرفه Donckervoort and Me

Donckervoort and Me

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

سیلمی پر افتخار دونکرورت دی.اچ.محل تولد: بلژیکسال تولد:2008سال ورود به ایران:1397وارد کننده: مجید بیات سلطانیرکورددار بیش از 90 بار کشش در سال 1400حضور مستمر در مسابقات بین المللی، قهرمانی کشور و استانی