غرفه تولید و عرضه انواع حشرات خوراکی؛ به عنوان پروتئین پایه خوراک طیور و آبزیان

تولید و عرضه انواع حشرات خوراکی؛ به عنوان پروتئین پایه خوراک طیور و آبزیان

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

تولید انواع خوراک دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی، تولید انواع مواد پایه ارگانیک خوراک دام، طیور و آبزیان؛ تولید کود بیوارگانیک از فرآورده پرورش کرم خاکی وحشرات؛