غرفه فراورسازان

فراورسازان

درباره غرفه

درباره غرفه

شركت فراورسازان متشكل از اساتید دانشگاه و مراكز تحقیقاتی در سال 1377 به منظور كاهش واردات ذرت و جو با همكاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و وزارت جهاد كشاورزی فعالیت خود را با تولید پودر چربی گیاهی در قالب چندین پایان نامه کارشناسی ارشد و پس از آن بصورت یك طرح ملی مصوب شورایعالی پژوهشهای علمی کشور آغاز نمود.با توجه به نیاز ضروری به پودر چربی و اثرات مشهود آن، محصول فوق در همان بدو فعالیت با استقبال بسیار چشمگیر دامداران و مرغداران و همچنین كارخانجات خوراک دام و طیور در سراسر كشور مواجه گردید. در بهار سال 1377 این شركت موفق به تاسیس اولین كارخانه تخصصی تولید پودر چربی گیاهی با ظرفیت روزانه 5 تن در مساحتی بالغ بر 2700 متر و زیر بنای 500 متر مربع واقع در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین گردید.