غرفه فرداد صنعت

فرداد صنعت

درباره غرفه

درباره غرفه

تولید کننده قفسه مرغ تخم گذار و تجهیزات مرغداری و سیستم های جمهاوری تخم مرغ قفسه های سنتی_آدرس تلگرام fardadsanat هستش_قیمت مناسب