غرفه گرماالکتریک

گرماالکتریک

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

گرما الکتریک با تکیه بر تجربه ی بیش از سی سال فعالیت صنعتی و دانشگاهی بنیانگذارانش در سال 1382 باسرمایه گذاری کامل بخش خصوصی شروع به فعالیت نمود. پروژه های اولیه گرما الکتریک بر چند حوزه ی مورد تقاضای بازار متمرکز گردید. در این میان می توان به خشک کن های بزرگ صنعتی انواع غلات و سیستم های تهویه ی صنعتی اشاره نمود. دانش علمی و تجربه عملیاتی همراه با خوشنامی این مجموعه و مسؤلیت پذیری در پروژه های واقعی، بسیار زود ما را به مرجع بررسی و ارايه ی راهکارهای اجرایی در مسائل صنعتی جاری با بهره گیری از راهکارهایی مبتکرانه تبدیل نمود.