غرفه کلینیک دامپزشکی گرند وت

کلینیک دامپزشکی گرند وت

درباره غرفه

درباره غرفه

کلینیک دامپزشکی گرند وت حدود به ۱۱ ماه است که فعالیت خود را شروع کرده و خدماتی از جلمه( درمان ، جراحی ها ، واکسیناسیون ، صدور شناسنامه ، گواهی سلامت و میکروچیپ ، درمان بیماری های پوستی با دستگاه مخصوص ، اصلاح و شستشو حرفه ای ، دندانپزشکی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه و پت شاپ عرضه میکند.