غرفه میگو حسن زاده

میگو حسن زاده

درباره غرفه

درباره غرفه

میگو مخصوص سوخاریسایز30تا40صید روز هرمزتازهکیفیت درجه یکانواع ماهی تمیز و پاک شده اماده پخت هم موجود هست