غرفه مشاوره تغذیه و جیره نویسی اسب

مشاوره تغذیه و جیره نویسی اسب

درباره غرفه

درباره غرفه

دارای مدرک دکتری تغذیه دام از دانشگاه کپنهاک دانمارک- استاد مدعو دانشگاه ETH زروریخ کشور سوییس- دانشیار دانشگاه- دارای بیش از 15 سال سابقه تحقیقاتی و بیش از 5 سال سابقه مشاوره تغذیه و جیره نویسی اسب-مشاور فرمولاسیون رژیم های غذایی عمومی و اختصاصی اسب