غرفه ایران آرتمیا

ایران آرتمیا

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

این دریاچه دراوایل دهه هفتاد، توسط زنده یاد مرحوم محمدهاشمی (بزرگ خاندان هاشمی) با هدف تکثیرو پرورش ماهی طراحی وساخته شد، با شروع و بروزخشکسالیها وافزایش شوری آب های زیرسطحی، پرورش ماهی در این دریاچه میسر نگردید. لذا با مطالعات و بررسی های بعمل آمده صاحبان مزرعه در سال ۱۳۷۸ تصمیم گرفتند با همکاری متخصصین و کارشناسان زبده داخلی ، تولید و پرورش آرتمیا را با ثبت شرکتی به نام کشت آبزی کویر در محل دریاچه فعلی آغاز نمایند پس از سه سال فعالیت در زمینه پرورش آرتمیا و تولید بیش از۸ تن سیست در طی ۳ سال، ادامه کار بدلیل تداوم خشکسالیها با مشکل مواجه شد ودر نهایت پس ازچند سال وقفه در تولید دراین مزرعه، مدیران خستگی ناپذیراین شرکت با توکل به خداوند یکتا و پتانسیل مناسبی که در پرورش میگو و آبزیان دیگر در کشور بوجود آمده بود (بازار هدف)، در سال ۱۳۹۱، اقدام به تاسیس شرکت کشت و صنعت گوار کویر آریا نموده و پس ازانجام مطالعات جامع وبا انتخاب شیوه مناسب پرورش متناسب با شرایط محیطی منطقه، با همکاری و مساعدت جهاد کشاورزی رفسنجان، کمک و همراهی اساتید برجسته دانشگاهی و اجرایی کشوروهمت بلند کلیه دست اندرکاران شرکت، زیر ساخت های لازم را برای پرورش و تولید صنعتی سیست و بیو ماس آرتمیا به صورت زنده و منجمد بوجود آمد ، بطوریکه براساس مطالعات و برنامه ریزی انجام شده، سطح زیر کشت آرتمیا طی چند سال اخیر از ۳۰ هکتار به ۲۰۰ هکتار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است و امید داریم با تمام توانایی های علمی و تجارب حاصله از پرورش آرتمیا در طی دو دهه اخیر در منطقه نوق رفسنجان، بتوانیم بخشی از نیاز کشور به این نهاده ارزشمند و استراتژیک را در این منطقه تامین نماییم.