غرفه روابط عمومی جهاد کشاورزی شیراز

روابط عمومی جهاد کشاورزی شیراز

درباره غرفه

درباره غرفه

وزارت جهاد كشاورزي از ادغام دو وزارتخانه «جهاد سازندگي» و «كشاورزي» در ديماه 1379 تشكيل شد و در 14 ديماه 1380 ابلاغ رسمي رئيس جمهور وقت براي تشكيل وزارت جهاد كشاورزي انجام شد و اين روز در تقويم به عنوان «روز جهاد كشاورزي» مشخص شد. نشان رسمي اين وزارتخانه با الهام گرفتن از نشان جهاد سازندگي سابق، با تفاوت مختصري در شعار آن شكل گرفت. قسمت بالاي اين نشان آيه شريفه «قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله »، شعار مركز اين نشان،«همه با هم جهاد كشاورزي» و در قسمت زيرين اين آرم ،«1379» سال تشكيل اين وزارتخانه آمده است. آيه شريف قرآني نماد توجه به خداوند و ياد آور اين نكته است كه گرچه كشاورز دانه مي كارد ولي اين خداوند است كه آب از آسمان فرو مي فرستد، زمين را سيراب مي كند، حاصل آن را از دل زمين بيرون مي كشد و مواد غذايي به شكلهاي گوناگون به انسان عطا مي كند. وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: يال سمت راست آرم، يك خوشه گندم به شكل داس و يال سمت چپ آرم، داس به عنوان ابزار پايه جمع آوري دسترنج كشاورزان است. شعار «همه با هم» اين آرم نماد همدلي مردم و وحدت در خدمت رساني از سوي اين وزارتخانه اعلام شده است. كلمه «جهاد» با تاكيد بيشتر و با قلم درشت تر در وسط آرم درج شده است كه نماد روحيه جهادي در آباداني و توليد كشور است. كل شاكله اين نشان به شكل دايره، نمادي از كشاورزي در عرصه كره خاكي است.