غرفه شرکت جندیکا خوراک مازندران

شرکت جندیکا خوراک مازندران

درباره غرفه

درباره غرفه

شرکت جندیکا خوراک مازندران،با بیش از نیم دهه سابقه فعالیت،تولید کننده مکمل فسفر90 و اجرهای لیسیدنی می باشد.