غرفه شرکت طرح و توسعه نیکسا

شرکت طرح و توسعه نیکسا

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

ما لارو ماهی را از بهترین تامین کنندگان تهیه می کنیم. ماهی های کمتر از یک گرم را در مراکز رشد نگه می داریم تا زمانی که وزن آنها به بیش از 25 گرم برسدبعد از آن ماهی ها به قفس های بزرگی در خلیج فارس منتقل می شوند تا به وزن بالای 600 گرم برسند. غذادهی خودکار دقیق و در کلاس جهانی انجام می شود. بعد از صید ماهی ها از روی عرشه کشتی در شرایط مناسب به مرکز بسته بندی منتقل می شوند. بعد از تمیز شدن با تکنولوژی مخصوص منجمد می شوند تا به دست شما برسند.