غرفه نوین رشدشهران فوده

نوین رشدشهران فوده

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

'نوین رشد شهران فوده'محصولات مجموعه کارخانه های گروه تولیدی فوده پس از نیازسنجی، مطابق با آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در زمینه صنعت دام و طیور و با همکاری مراکز معتبر دانشگاهی از جمله پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی فرموله شده و پس از طی مراحل آزمایشگاهی برای کسب تاییدیه نهایی در پایلوت تحقیقاتی شرکت شیر و گوشت فوده یا برخی از بهترین دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ... تحت آزمایش های متعدد فارمی قرار می گیرد. بی شک آنچه مشتریان "نوین رشد شهران فوده" را به استفاده از محصولات و تداوم همکاری با این کارخانه ترغیب می نماید اعتماد به پشتوانه بیش از نیم قرن فعالیت مستمر و موفق گروه تولیدی فوده در صنعت پرورش گاو شیری و مصرف تولیدات مختلف کارخانه در هولدینگ دامپروری این مجموعه می باشد.