غرفه پرورش زنبور ملکه کارنیکا شریفی نیا

پرورش زنبور ملکه کارنیکا شریفی نیا

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

ایستگاه پرورش و تلقیح مصنوعی ملکه شریفی نیا /تولید و فروش ملکه نژاد کارنیکا از باکره، تلقیح طبیعی و تلقیح مصنوعی شده /فروش کلونی زنبورعسل/ رییس تعاونی زنبورداران همدان/ آموزش حرفه ای زنبورداری از ابتدا