غرفه پرنده هاي زينتي

پرنده هاي زينتي

درباره غرفه

درباره غرفه

بازار پرندگان خلیج فارس ( فروشگاه حیوانات خانگی) در محله خلیج فارس تهران واقع شده. این مکان یکی از سه فروشگاه حیوانات خانگی در محله خلیج فارس تهران می باشد و از نظر جغرافیایی در نزدیکی بازار پرندگان زینتی شرق قرار گرفته است .