غرفه طیوران زرین آریانا

طیوران زرین آریانا

درباره غرفه

درباره غرفه

شرکت طیوران زرین آریانا با بنیه علمی و تکیه بر توانمندی های علمی خود در زمینه تولیدات خوراک دام، پرورش طیور، تولید کودهای آلی، فروش های کشاورزی شامل ذرت و سویا، کنسانتره و روغن آغاز کرد. در سال های اخیر با توجه به تخصصی شدن فعالیت ها، تمرکز بر تولید و تامین روغن جهت مرغداری ها و کارخانجات تولید خوراک طیور نمود. در حال حاضر این شرکت، توانایی خوب در تامین و تولید روغن جهت کارخانجات و مرغداری ها سهم خوبی در استان های خراسان و کل کشور دارد. علاوه بر بحث تامین تحقیقات بسزایی در موضوع روغن در جیره خوراک طیور نیز انجام شده که در بخش مقالات، قابل دسترسی می باشد. اهمیت مصرف روغن به عنوان تامین کننده انرژی در جیره آنجایی مشخص می شود که سهم 1 تا 3 درجه آن در خوراک طیور را دارا می باشد.