5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام

5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام
آمار مصدومیت های جدی و حتی منجر به مرگ که در کشورهای مختلف به طور سالانه از واحدهای دامپروری به دست می آید نشان دهنده میزان بالایی از وقوع این دست از حوادث محیط کار هستند.

آمار مصدومیت های جدی و حتی منجر به مرگ که در کشورهای مختلف به طور سالانه از واحدهای دامپروری به دست می آید نشان دهنده میزان بالایی از وقوع این دست از حوادث محیط کار هستند. به عنوان مثال، تحقیقات شورای ملی ایمنی در ایالات متحده آمریکا، فارم های پرورش گاوگوشتی یا پرواری و فارم های گاوشیری را به ترتیب دارای رتبه دوم و سوم از نظر صدمات وارده بر ساعت به نیروی کار در بین تمامی کسب و کارهای زیرمجموعه کشاورزی دانسته است. حدود 17 درصد از صدمات وارد شده از منشأ دام ها بوده و به همین میزان نیز از منشأ عدم کارکردن اصولی و رعایت ایمنی در کار با ماشین آلات و تجهیزات موجود در واحدهای دامپروری بوده است.

با توجه به این موارد و با توجه به اینکه در همه کسب و کارها یکی از بزرگ ترین سرمایه های آنها نیروی انسانی مجرب و کاربلد است، می توان مشاهده نمود که عدم آگاهی از اصول ایمنی و عدم دسترسی به تجهیزات ایمنی مناسب در محیط کاری دامپروری ها می تواند چه خسارت بزرگی به عملکرد اقتصادی واحد دامپروری وارد کند.

وقتی که یک نیروی کار متخصص و باتجربه در یک بخش از چرخه کاری واحد دامپروری به دلیل مصدومیت به مدتی طولانی از چرخه کار خارج می شود یا متأسفانه برای همیشه توان کار مجدد را از دست می دهد، علاوه بر اینکه از نظر انسانی یک آسیب و خسران بزرگ است، بلکه جایگزینی این نیرو با یک نیروی مشابه هم زمان بر و اختلال آفرین در کار است که به راندمان چرخه کار در واحد دامپروری خسارت قابل توجهی وارد می کند و هم هزینه اقتصادی قابل توجهی در بر دارد.

"

گاهی پیش می آید که از چرخه کار خارج شدن یک نیروی کاربلد، باتجربه و متخصص به دلیل سوانح محیط کار و عدم رعایت کافی اصول ایمنی آسیب طولانی مدت و عمیقی به چرخه کار و سیستم کاری یک واحد دامپروری وارد نموده است.

"

با این حال، بسیاری از واحدهای دامپروری سوانح کار را در محیط کار خود تنها جزئی محتمل از کار عادی خود پنداشته و فارم های اندکی هستند که به محیط، تجهیزات و دام های خود به عنوان منبع خطر جدی در صورت عدم رعایت اصول ایمنی نگاه کنند. به ویژه اموری مانند تولید و انتقال خوراک، جابجایی، نظافت و رسیدگی به دام ها می تواند محل ایجاد خطراتی جدی برای دامداران و کارگران واحدهای دامپروری باشد.

توجه به مواردی مانند رفتارشناسی دام ها، بیماری های مشترک انسان و دام، نحوه اصولی کار با تجهیزات در واحدهای دامپروری (تجهیزات تولید و حمل و نقل خوراک و سایر تجهیزات که نیازمند دخالت مستقیم نیروی کار انسانی هستند)، حتی نوع و جنس پوشش کف و شکل و فرم فنس ها و خروجی ها و ورودی ها و راهروهای عبور دام ها، سیستم نوردهی و سیستم برق رسانی و تجهیزات الکتریکی، بیماری های مشترک انسان و دام، ساختمان و تجهیزات کار با مواد خوراکی و ذخیره آنها (مانند محل ذخیره غلات و سیلاژ) و مدیریت گازهای تولیدی توسط سیلاژ و یا فاضلاب واحد دامپروری و... جزو موارد متعددی هستند که می تواند محل ایجاد خطرات بالقوه و بالفعل برای نیروی انسانی شاغل در واحدهای دامپروری باشند.

. در پی کسب آگاهی کافی در مورد مسائل ایمنی و وسایل ایمنی لازمه در محیط کاری واحدهای دامپروری انتظار می رود که موارد زیر برای مدیر یا مدیران واحد دامپروری قابل وصول باشد.

1- شناخت و ایجاد روش های مناسب جایجایی دام ها در واحدهای دامپروری با حداقل خطر احتمالی آسیب به نیروی کار و دام و حداکثر سرعت و سهولت در انجام این کار

2- شناخت نیازهای ساخت یا بازسازی ساختار کف محیط واحدهای دامپروری، حفره ها و مجراهای محیط، پله ها و سطوح شیب دار و نرده ها، حفاظ ها و فنس ها و...

3- ایجاد یا بهبود ملاحظات ایمنی مرتبط با ماشین آلات، تجهیزات و جریان برق در تمام قسمت های مرتبط با این موارد در واحد دامپروری

4- ایجاد یا بهبود موارد ایمنی در ارتباط با کار در محل ذخیره مواد خوراکی (به ویژه غلات، کنجاله ها و سیلاژ) و محل های دارای تولید گازهای سمی یا مشتعل شونده (محل دفع و ذخیره فاضلاب یا کودها و یا ذخیره سیلاژ و پساب آن و سایر پساب های مجموعه)

5- ایجاد سیستم مناسبی برای آموزش کارکنان در مورد خطرات احتمالی (چه با میزان کم و چه با میزان زیاد) قابل پیش آمدن در نگهداری و کار با دام ها، مدیریت فضولات و ذخیره و نگهداری مواد خوراکی (به ویژه سیلاژ و غلات) و کار با تجهیزات و تأسیسات دامپروری و تهیه تجهیزات ایمنی لازمه به تعداد کافی و استقرار آنها در اختیار کارکنان یا محل های لازم به استقرار

در ادامه این مقاله سعی می شود تا به طور خلاصه به مهم ترین موارد ایمنی در کار با موارد بالا و وسایل ایمنی لازمه پرداخته شود.

5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام

تصویر شماره 1- موارد ایمنی متعددی باید مورد توجه قرار گیرند تا ایمنی کافی در محیط کار دامپروری ها برقرار گردد

جابجایی دام ها و نحوه تعامل ایمن با آنها:

کارکردن در تماس نزدیک با دام ها (به ویژه گاوهای نر یا گاوهای جوان و یا گاوهای ماده همراه با گوساله خود) چه در گله های پرواری و چه در گله های شیری یک بخش اجتناب ناپذیر و البته بسیار مهم از کار روزانه واحدهای دامپروری است که یکی از الزامات اساسی حفظ ایمنی در آن، آشنایی کافی با اصول رفتاری رایج در دام ها است. به خصوص کنترل و هدایت گاوهای هیجان زده، تحت استرس و یا عصبی دارای خطرات بسیار بیشتری از شرایط عادی است. پس ضمن شناخت مواردی که باعث عصبی شدن گاوها می شود و علائم عصبی شدن گاوها، در هنگام مواجهه با حیوانات تحت تنش و عصبی بهتر است کار را برای مدتی (در برخی منابع تا حدود 30 دقیقه عنوان شده) متوقف نمود تا شرایط رفتاری و ضربان قلب گاوها به حالت عادی برگشته و بعد کار را ادامه داد. عواملی که می تواند باعث عصبی شدن یا گیج شدن گاوها شود به موارد زیر برمی گردد.

گاوها کوررنگی دارند و عمق دید کمی دارند که باعث می شود تا مواردی مانند سایه های تاریک، دورها و پیچ های تند در مسیر حرکت و وسایل یا موانع آویزان در مسیر حرکت را به خوبی تشخیص ندهند و باعث آسیب به آن ها یا عصبی و گیج شدن آنها شود. همچنین صداهای بلند و ناگهانی همان طور که به انسان تنش وارد می کند، به گاوها نیز می تواند تنش عصبی جدی وارد کنند. آنها حتی تجربیات بد خود را به خوبی به یاد می آورند و از تکرار مجدد آن با دوری از نشانه های آن تجارب خودداری می کنند. لگدهای گاوها به شکل دورانی از جلو به سمت کنار و سپس به عقب امتداد می یابد و مستقیم به عقب نیست که باید از حضور در محدوده حرکت پاهای گاوها در حین لگدزدن احتمالی اجتناب نمود.

"

در واقع باید در فضای دور یک گاو بر اساس میزان آرام بودن یا عصبی بودن آن و میزان مقید شدگی یا مقیدنشدن گاو (در باکس یا گردن گیر انفرادی) یک محدوده اختصاصی با محیط یک و نیم تا حتی هفت و نیم مترمربع را در نظر گرفت و در صورت لزوم با دقت و هوشیاری کافی نسبت به حرکات گاو به این محیط وارد شد. بسیار مهم است که افراد در ارتباط مستقیم با گاوها بدانند که آنها یک نقطه کور در پشت خود دارند که هرگز نباید مستقیماً از این نقطه به گاو نزدیک شد. زیرا احتمال واکنش و لگدزدن ناشی از غافلگیرشدن حیوان در این نقطه بالا است.

"

اگر نمای گاو از سمت بالا در نظر گرفته شود، بعد از زاویه 60 تا 80 درجه نسبت به خط فرضی عمود بر شانه گاو ( ناحیه بعد از بیرون زدگی استخوان لگن) از هر طرف که گاو حتی با چرخاندن گردن خود به هر طرف نیز بعدازاین نقطه را در پشت خود نمی تواند مشاهده کند به عنوان نقطه کور در نظر گرفته می شود.

برای تشخیص رفتار عصبی یا پرخاشگرانه در گاوها نشانه هایی وجود دارند که مواردی مانند چرخش همراه با قوس دادن به پشت خود، خم کردن سر به پایین یا تکان دادن آن، حالت بیرون زدگی هیجانی چشم ها و صدای نعره مانند همراه با کوبیدن سم ها به زمین و... را شامل می شود. وضعیت چشم ها، سر، دم، پشت و پاها می تواند بازخوردهای قابل توجهی از حال روحی گاوها به افراد بدهد. در چنین مواقعی که حیوان به حالت تهاجمی و عصبی در می آید باید نگاه خود را از گاو برگرداند و به آرامی تا حداقل مسافت حدود شش متر یا بیشتر (پشت فنس یا نرده های محافظ) عقب نشینی نمود تا از فرد با خروج از منطقه خصوصی گاو (اصطلاحاً منطقه پرش گاو یا cow's flight zone) حفاظت شود.

موارد ایمنی عمومی در تأسیسات نگهداری گاوها (به ویژه گاوهای نر) مواردی مانند ایجاد فضای خروج با عرض حدود چهار دهم متر در بین حصار دور محوطه نگهداری گاو یا راهروهای عبور گاوها برای خروج اضطراری کارکنان دامپروری بدون نیاز به پریدن از روی حصار یا باز کردن در خروجی، اطلاع به کارکنان و بازدیدکنندگان احتمالی در مورد حضور گاو نر در یکی از فضاهای گاوداری و توجیه کارکنان در مورد اطلاع دادن سریع در صورت مشاهده رفتار پرخاشگرانه در هر گاوی به مسئول مربوطه یا مدیر واحد دامپروری، اجتناب از کارکردن به تنهایی در نزدیکی یک گاو نر و شناسایی محل خروج اضطراری قبل از نزدیک شدن به آن و حتی تعبیه زنگ خطر در کنار محل استقرار گاوهای دارای خطر پرخاشگری مانند گاوهای نر و... قابل ذکر هستند.

گاوهای تازه زا که در کنار گوساله خود باشند و گوساله در بدو تولد از مادر جدا نشده باشد (به خصوص در شکم اول زایمان) نیز می توانند مستعد رفتار پرخاشگرانه باشند (مثل حیوان مادر در دفاع از فرزند خود) و کارکنان همان احتیاطات مدنظر برای گاوهای نر را در مورد آنها نیز در نظر می گیرند. اگر قصد جداسازی گوساله و مادر خو گرفته به یکدیگر وجود دارد بهتر است که به جای برداشتن گوساله از کنار مادر، گاو مادر را از محل خارج نمود که احتمال خطر کمتری دارد.

5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام

تصویر شماره 2- اصولی که برای حفظ ایمنی در هنگام جابجایی دام باید مدنظر قرار داد

بیماری های مشترک انسان و دام:

بیماری های مشترک بین انسان و دام می توانند در صورت عدم آموزش صحیح کارکنان درباره نحوه جلوگیری از انتقال آنها، گاهی به راحتی به آنها منتقل شده و البته به راحتی هم سلامتی و حتی جان آنها را تهدید کند. ابتدا باید موارد عمده منتقل کننده این بیماری ها را برشمرد. مایع آمونیوتی (مایع داخل کیسه حاوی جنین)، جفت و سایر غشاهای دور جنین، ادرار، شیر خام، فضولات دام (به خصوص کود مایع و خشک نشده)، در تماس تصادفی با محل زخم و سابیدگی جدی پوست و استنشاق گردوغبار بلند شده از بستر و کود جزو راه های اصلی انتقال هستند.

انگل هایی مانند انواع کنه ها و جرب قابل انتقال از طریق تماس پوستی هستند و انگل های داخلی مانند انواعی از کرم های لوله ای نیز جزو انگل های قابل انتقال هستند. بیماری بروسلوز (در لبنیات با نام تب مالت شناخته می شود) جزو بیماری های مهلک مشترک بین انسان و دام است. باکتری هایی مانند سالمونلا نیز از طریق مصرف غذای آلوده با منشأ دام و طیور به انسان منتقل می شود. به کارکنان باید آموزش های لازم در مورد مواردی که الزام به استفاده از ماسک و دستکش و سایر وسایل حفاظتی است داده شود و توصیه اکید شود که بعد از تماس با حیوانات و خروج از بهاربند محل استقرار دام، ضدعفونی و شستشوی اصولی دست ها را با آب و صابون فراموش نکنند.

مصرف شیر خام، غیر جوشانده و پاستوریزه نشده و گوشت خوب پخته نشده و بدون تأیید دامپزشک باید اکیداً ممنوع باشد و حیوانات آلوده یا مشکوک به آلودگی (علائم از دامپزشک فراگرفته شود) باید به سرعت از سایر گاوها و البته از کارکنان دامپروری قرنطینه شوند. حیوانات تازه وارد به واحد دامپروری باید به مدت مناسبی قرنطینه شوند (تعیین مدت توسط دامپزشک) و وسایل مورداستفاده در درمان حیوانات یا به خوبی ضدعفونی شده و یا اگر یکبار مصرف هستند (به ویژه وسایل تیز مانند سوزن های سرنگ ها) باید به شکل اصولی از محیط دامپروری و کار پرسنل دفع شوند.

ایمنی نرده ها، سطوح و کف محیط دامپروری:

: شاید برای بسیاری از افراد قابل تصور نباشد که صدمات ناشی از سُرخوردن و زمین خوردن برای دام ها و پرسنل دامپروری چقدر می تواند جدی باشد. یک تحقیق که اخیراً در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته نشان داده که حدود 18 درصد از سوانح رخ داده در گاوداری ها به سقوط بر روی زمین مرتبط است. جنس کف راهروهای عبور دام و محل استقرار دام ها باید غیر قابل نفوذ و محکم باشد که به دلیل ساختار سُم گاوها و رطوبت و فرم لغزنده مواد پخش شده بر روی بستر محل عبور و استقرار گاوها به اندازه کافی زبر و ضدلغزش و دارای زهکشی کافی برای ردکردن جریان رطوبت باشد. معمولاً از بتن دارای شیارهای متقاطع در کف محیط و از بتن دارای سطح مقطع دندانه دار یا پلکانی بر خلاف جهت حرکت رو به بالا برای سطوح شیب دار استفاده می شود. همچنین پرسنل باید دارای چکمه های مناسب از نظر چسبندگی و طرح ضدلغزش کف آن و جلوگیری نسبی یا کامل از ضربه شدید به انگشتان و مچ پا به پایین باشند.

نرده ها و فنس های بهاربندها و راهروهای هدایت دام ها نیز علاوه بر استحکام کافی، زاویه و مسیربندی مناسب و داشتن محل فرار اضطراری برای پرسنل که قبلا گفته شد، باید عاری از هر گونه برآمدگی تیز یا مانع دارای پتانسیل زمین زدن یا ازدحام حیوانات باشد. عرض راهروها باید به اندازه کافی برای عبور راحت حیوان باشد اما به قدری هم عریض نباشد که اجازه چرخیدن و بر خلاف مسیر رفتن به حیوان بدهد. محل هایی که دارای کانال های عریض و عمیق یا چاه های تخلیه هستند نیز باید حتی الامکان در مسیر عبور و مرور دام ها و انسان ها نباشد یا با دریچه ها یا پوشش های محافظ مناسب پوشانده شده باشند که اخطارهای لازم به افراد در کنار آنها نصب شده باشد.

ایمنی در برابر جریان برق و وسایل الکتریکی:

تابلوهای برق و منابع دیگر برقی متصل به برق قدرتمند (برق سه فاز) می تواند به سرعت منجر به مرگ انسان شوند. برای این تجهیزات و سایر تجهیزات برقی متصل به برق باید اصول ایمنی مربوطه رعایت شوند. مواردی مانند سیم قطع کننده مدار با انتقال جریان به زمین برای وسایل برقی، جعبه های فیوز ضد رطوبت و کلیدها و پریزهای ضد رطوبت یا مستقر در مناطق بدون تماس با رطوبت، عدم وجود سیم های خارج از محفظه یا اصطلاحاً روکار بدون روکش و لخت در محیط و به ویژه در محل عبور افراد غیر آشنا به اصول فنی کار با برق یا محل عبور حیوانات و... جزو این موارد هستند. دور بودن از شهر یا نداشتن ازدحام جمعیت انسانی توجیه مناسبی جهت استفاده از تجهیزات برقی غیراستاندارد و سیم کشی غیراصولی نیست و باید مهندسی برق و اتصالات و تجهیزات برقی کاملاً ایمن و استاندارد باشد.

شوک برقی در محیط های مرطوب گاوداری ها مانند سالن های شیردوشی می تواند محتمل باشد و به سرعت منجر به حوادث خطرناکی برای انسان و دام ها شود. پس در این گونه محیط ها اصول ایمنی در برابر خطرات جریان الکتریسیته باید به کامل ترین شکل رعایت شده و افراد در مورد این نکات ایمنی آموزش های لازم را دریافت نموده باشند. هرچقدر که تجهیزات واحدهای دامپروری در زمان حال حاضر در حال تبدیل شده به تجهیزات برقی و دارای فن آوری بالا هستند، اهمیت رعایت نکات ایمنی در کار با تجهیزات برقی و آموزش در مورد آنها به پرسنل دامپروری ها بیشتر می شود.

ایمنی در کار با تجهیزات تولید خوراک، مواد خوراکی انبار شده، سیلاژ و گازهای تولید توسط فضولات و سیلاژ:

یکی از اصولی که امروزه در زمان خرید یا استقرار دستگاه های تولید و ذخیره خوراک مانند آسیاب ها، میکسرها، فیدرها و سیلوهای ذخیره غلات و کنجاله ها جزو اولین تعهدات فروشندگان و تولیدکنندگان این موارد نسبت به واحدهای دامپروری خریدار آنها است، آموزش کافی در مورد اصول ایمنی کار با این تجهیزات به پرسنل مسئول کار با این دستگاه ها است. این موضوع باید توسط خریدار مدنظر قرار گیرد و در صورت جایگزینی پرسنل نسبت به آموزش و توجیه پرسنل جدید اقدام شود. این وسایل و تجهیزات می توانند علاوه بر خطرات ناشی از جریان الکتریسیته و عملکرد مکانیکی قطعات خود، خطرات محتمل دیگری مانند خطرات ناشی از عدم آگاهی از نحوه درست کار با این تجهیزات را به دنبال داشته باشند.

شاید برای افرادی که سابقه بالایی در اشتغال به کار در واحدهای دامپروری نداشته باشند، اطلاع از خطرات ناشی از سمی بودن یا قابل اشتعال و حتی انفجار بودن برخی از گازهای تولید شده در مجموعه های دامپروری عجیب به نظر برسد. اما تجمع گازهایی مانند متان در چاه ها یا مخازن فضولات و کود تولید در واحدهای دامپروری که حجم قابل توجهی نیز دارند می تواند در صورت تماس آنها با یک منبع جرقه یا اشتعال به یک فاجعه منجر شود. یا برخی از گازهای تولید شده در سیستم های کود مایع و سیلوها مانند گاز سولفید هیدروژن (H2S) و گاز دی اکسید نیتروژن (NO₂) می توانند هم برای انسان و هم برای دام ها بسیار سمی باشند. بوی مشخص گاز سولفید هیدروژن، بویی شبیه به تخم مرغ فاسد است که سنگین تر از هوا است و در نتیجه می تواند جایگزین هوای در حال تنفس توسط انسان شود. ممکن است بعد از مدتی حس کردن بوی آن دیگر بوی آن به شدت قبل حس نشود و خطر مسمومیت با آن را افزایش دهد.

استنشاق گاز سولفید هیدروژن در غلظت های پایین و متوسط باعث تحریک چشم ها و مجاری تنفسی، سردرد، حالت تهوع سرگیجه می شود که در غلظت های بالا نهایتاً منجر به مرگ خواهد شد. در مورد گازهای سمی دیگر نیز تحریک چشم ها و دستگاه تنفسی و سرگیجه و تنگی نفس جزو علائم هشداردهنده برای خروج سریع از محیط و رفتن به محلی با هوای باز و عادی و سپس اخذ معاینه پزشکی است. اگر به هر دلیلی نیاز به باز کردن دریچه گودال یا چاه فاضلاب یا کود مایع باشد، باید تجهیزات لازم و آموزش کافی قبل از ورود به این محل در دسترس باشد. حتی اگر گودال یا چاه تخلیه شده باشد، باز هم ممکن است کبود اکسیژن و غلظت بالای گازهای سمی و قابل اشتعال وجود داشته باشد و باید قبل از ورود احتیاط لازم در نظر گرفته شود. در منابع آمده است که اگر فضولات مایع در زیر محل استقرار دام ها جمع می شود، بالاترین سطح فضولات حداقل حدود سی تا چهل سانتیمتر با سطح زیر پای دام ها فاصله داشته باشد.

در مورد سیلاژ باید توجه شود که مقادیر زیادی ترکیبات نیترات و به خصوص مقادیر قابل توجهی دی اکسید نیتروژن در 24 تا 48 ساعت اول تخمیر سیلو تولید می شود که اگر از سیلو آزاد شود و توسط کارگران استنشاق شود می تواند به نوعی از ذات الریه ناشی از مواد شیمیایی با عنوان مصطلح بیماری پُرکنندگان سیلو (silofiller's disease) منجر شود. این گاز بوی تند و شیرینی دارد رنگ قهوه ای مایل به قرمز آن فقط وقتی قابل مشاهده است که غلظت آن به سطح خطرناک 75 تا 150 قسمت در میلیون (ppm) برسد (هر غلظتی بیش از 25 ppm می تواند خطرناک باشد). با توجه به اینکه تأثیر بسیار خزنده و تدریجی بر ریه دارد و فرد بسیار دیر متوجه می شود که در معرض آن بوده است، توصیه شده که 7 تا 10 روز بعد از تکمیل فرایند پر کردن سیلو که سیلو مشغول تخمیر و تولید گازهای سمی است، هیچ کس حق بازکردن و ورود به داخل سیلو را نداشته باشد. در این مدت موانع لازم جهت جلوگیری از دسترسی حیوانات و یا افراد متفرقه به سیلو باید فراهم شود.

5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام

تصویر شماره 3- رعایت ایمنی در مدیریت سیلاژ، مدیریت فضولات (کود)، سیستم های الکتریکی و سطوح حرکت جزو اصول اساسی ایمنی در واحدهای دامپروری است.

در جمع بندی مباحث مربوط به ایمنی کار در واحدهای دامپروری موارد زیر مورد تأکید است: جنس مناسب کف فضاها و راهروها و استفاده از چکمه ایمنی مناسب، عدم ورود بدون اتصال به طناب کشنده و حضور افراد کمکی و تجهیزات ایمنی مانند ماسک متصل به مخزن اکسیژن به داخل گودال یا چاه نگهداری کود و عدم ایستادن بر روی محتوای داخل سیلوی غلات به خصوص در موقع برداشت از آن از طریق اوگر یا مکنده زیر آن، حصارکشی و ایجاد موانع لازمه دور محفظه فضولات و محل سیلاژ ذرت (به خصوص در یک هفته تا ده روز اول تخمیر سیلاژ)، دور نگه داشتن کودکان و حیوانات از این محیط ها، توجه به خطرات کار با گاوهای نر و اتخاذ تدابیر ایمنی لازم، احتیاط و مقیدسازی کافی در هنگام نزدیک شدن و دست زدن به حیوانات و رفتار آرام با آنها (به خصوص حیوانات مستعد پرخاش به دلایل مختلف)، مراقبت در مورد بیماری ها و انگل های مشترک انسان و دام و طراحی و ساخت و تعمیر تأسیسات مانند نرده ها، رمپ ها و سطوح شیب دار، راهروها و بهاربندها به شکلی که مانع از گیجی، آزار و ازدحام حیوانات و عصبی شدن آنها شود و کسب آموزش لازم (به خصوص در مورد اصول ایمنی) در مورد همه تجهیزات و ماشین آلات موجود در واحد دامپروری توسط مسئولین واحد دامپروری و افراد مسئول کار با آنها چه از نظر نحوه اصولی کار، چه از نظر خطرات مکانیکی و الکتریکی و چه سایر موارد تهدیدکننده و در نهایت آموزش در مورد کارهایی در صورت بروز هر خطر یا حادثه باید به سرعت انجام شود مثل آموزش استفاده از وسایل اطفای حریق و روش های کنترل حیوانات از کنترل خارج شده بدون آسیب به پرسنل و آسیب به سایر دام ها.

در مورد آموزش اصول ایمنی، تهیه وسایل ایمنی لازم و اتخاذ تدابیر ایمنی در ساخت و استقرار و کارکرد تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات مجموعه به اخذ مشاوره تخصصی لازمه از افراد ذی صلاح توصیه اکید می شود.


کد مطلب : 335
5 هدف ایجاد سیستم ایمنی در واحدهای دامپروری و سایر نکات مهم ایمنی در صنعت دام

مطالب آموزشی

مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
 آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
شیوه ثبت غرفه  در رایانه
شیوه ثبت غرفه در رایانه
 آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
 آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه
آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه
آموزش نحوه انتقال آگهی در سایت مرغابی به غرفه
آموزش نحوه انتقال آگهی در سایت مرغابی به غرفه
 آموزش نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی بصورت PWA در موبایل
آموزش نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی بصورت PWA در موبایل
آموزش نحوه ثبت غرفه در پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش نحوه ثبت غرفه در پلتفرم مرغابی در موبایل

سایر مقالات

7 مورد از فواید داشتن اسب برای انسان که لازم است بدانید!!!
7 مورد از فواید داشتن اسب برای انسان که لازم است بدانید!!!
بهترین جیره غذایی اسب چه شرایط باید داشته باشد؟
بهترین جیره غذایی اسب چه شرایط باید داشته باشد؟
معرفی زیباترین ماهی های آکواریوم آب شیرین (18 ماهی زیبا)
معرفی زیباترین ماهی های آکواریوم آب شیرین (18 ماهی زیبا)
نقش فیبر در تغذیه دام چیست؟
نقش فیبر در تغذیه دام چیست؟
7 عامل موثر در سلامت و درخشش پوست اسب
7 عامل موثر در سلامت و درخشش پوست اسب
هر چیزی که باید درباره آنفولانزای اسبی بدانید!!
هر چیزی که باید درباره آنفولانزای اسبی بدانید!!
بهترین نژاد مرغ تخم گذار در ایران کدام است؟
بهترین نژاد مرغ تخم گذار در ایران کدام است؟
7 نکته مهم در خرید کنسانتره مرغ گوشتی
7 نکته مهم در خرید کنسانتره مرغ گوشتی
چرا مرغ ها تخم مرغ خود را می خورند؟ (راه های جلوگیری)
چرا مرغ ها تخم مرغ خود را می خورند؟ (راه های جلوگیری)
شایع ترین انگل های اسب کدام است؟
شایع ترین انگل های اسب کدام است؟

سایر اخبار

مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
مجوز ها صادر شد. تا قبل از ماه رمضان، ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد به کشور
مجوز ها صادر شد. تا قبل از ماه رمضان، ورود ۴۰ هزار تن گوشت منجمد به کشور
برنامه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص شیلات
برنامه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص شیلات
جبران کمبود مرغ در اواخر آذر ماه
جبران کمبود مرغ در اواخر آذر ماه
اخبار خوب از دنیای مرغداری‌ها در گیلان
اخبار خوب از دنیای مرغداری‌ها در گیلان
واکسن های آشامیدنی، کلیات و روش های صحیح مصرف
واکسن های آشامیدنی، کلیات و روش های صحیح مصرف
زمان ترخیص نهاده های دامی در بنادر کاهش یافت
زمان ترخیص نهاده های دامی در بنادر کاهش یافت
خرید تضمینی دام زنده و دستورات جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دام
خرید تضمینی دام زنده و دستورات جدید وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دام
در تولید و عرضه تخم مرغ کمبودی در کشور وجود ندارد
در تولید و عرضه تخم مرغ کمبودی در کشور وجود ندارد
 کشتی حامل ۶۴هزار تن ذرت وارداتی از برزیل در بندر شهید رجایی تخلیه شد
کشتی حامل ۶۴هزار تن ذرت وارداتی از برزیل در بندر شهید رجایی تخلیه شد
آرشیو مطالب