حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت

حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت
حمل و نقل ماهی های زینتی و ماهی های خوراکی به شکل زنده از دوران قدیم جزو بخش های مهم صنعت تکثیر و پرورش و عرضه ماهیان بوده است.

حمل و نقل ماهی های زینتی و ماهی های خوراکی به شکل زنده از دوران قدیم جزو بخش های مهم صنعت تکثیر و پرورش و عرضه ماهیان بوده است. انتقال ماهی ها، علاوه بر انجام به منظور عرضه در بازار می تواند از هچری (محل تولید بچه ماهی از تخم های بارور) تا استخر پرورش یا جهت انتقال ماهی های مولد به هچری و سایر مراحل مهم چرخه تولید و عرضه ماهیان انجام شود که روش های متنوعی چه به صورت سنتی و چه به صورت مدرن برای آن وجود دارد. به عنوان مثال، از زمان های کهن ماهی های زنده در ظروف سرامیکی یا سفالی، محفظه های (بشکه های) چوبی یا ساخته شده از بامبو در مسافت های نه خیلی طولانی منتقل می شدند که امروزه از ظروفی مانند ظروف پلاستیکی یا پلی اتیلن به طور گسترده برای این کار استفاده می شود.

در حال حاضر، حمل و نقل ماهیان به شکل زنده چه در صنعت شیلات و چه در فعالیت های پرورش و فروش ماهیان زینتی به شکل گسترده ای رواج دارد. این موضوع حساسیت های خاص خود را دارد که جهت رساندن زنده و سالم ماهی ها به مقصد موردنظر باید به آنها توجه نمود. اصولی که باید مدنظر قرار داد موارد زیر را در برمی گیرد:

- ماهی ها باید سالم و عاری از بیماری باشند و ناقل عوامل بیماری زا نباشند و قبل از حمل و نقل دستگاه گوارش آنها خالی باشد تا باعث آلودگی آب در حین حمل و نقل نشود. پیشنهاد شده است که در موقع حمل و نقل روده ماهی ها خالی باشد که برخی در همین جهت عدم تغذیه ماهی ها تا دو روز کامل قبل از ارسال آنها را پیشنهاد داده اند.

- هوادهی یا اکسیژن دهی به آب درون محفظه حمل ماهی ها نیز جهت حصول اطمینان از حفظ سطح کافی اکسیژن محلول در آب در حین حمل ماهی ها یکی از توصیه های اصلی است. البته بیشتر توصیه شده که به جای پرکردن محفظه حمل با هوا از اکسیژن استفاده شود تا احتمال کمبود اکسیژن طی حمل و نقل آبزیان زنده به حداقل ممکن برسد.

- البته در پرکردن بسته بندی (به ویژه کیسه های پلاستیکی حمل آبزیان زنده) و انتخاب نوع و نحوه بسته بندی، علاوه بر سطح اکسیژن، دمای مناسب و حفظ ماهی ها از ضربه و آسیب فیزیکی حین حمل را باید موردتوجه قرار داد تا تلفات حین حمل و بعد از حمل ماهی ها به حداقل ممکن برسد.

در واقع میزان تلفات حین حمل (Dead On Arrival/DOA) و تلفات بعد از حمل (Dead After Arrival/DAA) می تواند نشان دهنده میزان موفقیت در حمل و نقل ماهیان زنده در مقادیر و تعداد بالا باشد. در منابع مختلف حدود 3 تا 5 درصد تلفات حین حمل را میزانی استاندارد برآورد نموده اند، اما هر 1 درصد کاهش تلفات حین حمل در این بازه استاندارد می تواند از نظر اقتصادی عدد مهمی باشد (به ویژه هر چقدر میزان ماهیان منتقل شده در هر بار بیشتر باشد و ارزش و قیمت آبزیان مورد حمل و نقل بالاتر باشد). به خصوص اگر حمل ماهیان یک مدت زمان نسبتاً طولانی (مثلاً 7 روز) طول بکشد، می تواند تلفات بعد از حمل (ناشی از فرایند حمل و نقل ماهیان) نیز افزایش یابد و حتی به 10 درصد یا بیشتر نیز برسد. این موارد اهمیت تلاش در جهت کاهش تلفات حین و بعد از حمل ماهیان زنده تا بیشترین حد ممکن را نشان می دهد که وابستگی بالایی به آماده سازی، بسته بندی و انتخاب محفظه و شرایط حمل مناسب و البته سایر موارد تکنیکی دخیل در حمل و نقل ماهیان زنده دارد.

البته باید به این نکته توجه شود که تأمین کیفیت مناسب آب، تراکم مناسب ماهی ها و تغذیه مناسب در طی دوره پرورش و در مجموع ایجاد شرایط مناسب در پرورش ماهی ها تأثیر قابل توجهی بر کیفیت ماهی ها و قدرت سیستم ایمنی آنها دارد که به آنها کمک به سزایی در تحمل تنش های ناشی از حمل و نقل می کند و در نتیجه DOA (میزان تلفات حین حمل و نقل) نیز کاهش می یابد. با توجه به اینکه حمل و نقل ماهی زنده در بخش هایی از صنعت آبزی پروری مانند پرورش و عرضه ماهیان زینتی، پرورش و عرضه بچه ماهی برای پرورش و عرضه کنندگان ماهی خوراکی جهت بازارهای زنده فروشی ماهی اجتناب ناپذیر است، در نظر گرفتن موارد فوق در پرورش ماهی ها نه تنها هزینه مازادی برای پرورش دهندگان نیست، بلکه با کاهش تلفات حین حمل و پس از حمل باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و بهبود عملکرد اقتصادی نهایی می شود.

اصولاً یک فرایند مناسب، استاندارد و موفق آماده سازی برای ارسال و ارسال ماهی زنده توسط افراد مجرب و متخصص شامل سه مرحله اساسی به شرح زیر است:

- ایجاد موارد پیش نیاز و پیشگیرانه: همانطور که اشاره شد، برای کسب اطمینان از سلامت و عاری بودن ماهی ها از هرگونه بیماری یا انگل به مدت 2 تا 3 روز قبل از بسته بندی و ارسال ماهی های زنده، ماهی های محموله قرنطینه می شوند و حداقل یک روز قبل از بسته بندی نهایی ماهی ها برای ارسال، آب آنها عوض شده و در بهترین شرایط از نظر آب مخزن نگهداری قرار می گیرند. همچنین، بسته به گونه ماهی ها و با اخذ نظر از افراد مجرب و متخصص، بین 1 تا 10 واحد در تریلیون (ppt) نمک به آب افزوده می شود. مواد شیمیایی مانند پرمنگنات پتاسیم یا آکریفلاوین جهت کنترل عوامل مضر قابل افزودن هستند و می توان از مواد گیاهی برای بهبود شرایط آب ماهی های محموله استفاده نمود. به ویژه برای ماهی هایی مانند ماهی فایتر (بتا) از برگ گیاه کاتاپا یا عصاره آن جهت بهبود محیط آب استفاده می شود

- رعایت دوره پاکسازی دستگاه گوارش ماهی ها: در طی دوران قرنطینه ماهی ها (همانطور که قبلا نیز اشاره شد) یکی از موارد مهم پاکسازی دستگاه گوارش بوسیله عدم تغذیه آنها در یک بازه زمانی مناسب است. این موضوع علاوه بر اینکه از کثیف شدن آب و دفع آمونیاک به محیط در حین حمل و نقل ماهی ها تا حد قابل توجهی جلوگیری می کند، بوسیله کاهش متابولیسم ماهی ها باعث کاهش نیاز آنها به اکسیژن و کاهش دفع دی اکسید کربن به محیط می شود. گرچه همانطور که قبلاً گفته شد برای اکثر گونه ها یک تا دو روز قطع خوراک قبل از ارسال کافی است، اما برای ماهی های بزرگ و یا گیاهخوار ممکن است به دلیل طولانی تر بودن زمان پاکسازی دستگاه گوارش به زمان قطع خوراک طولانی تری نیاز باشد که در این مورد باید از افراد مجرب و متخصص کسب اطلاع شود.

- پیش بسته بندی و بسته بندی: فرایند بسته بندی کامل جهت ارسال برای ماهی های زنده به دو بخش اصلی پیش بسته بندی (Pre-Packing) و بسته بندی نهایی (Final Pack) تقسیم می شود که هر کدام الزامات و اهمیت خاص خود را دارد. مرحله پیش بسته بندی مراحلی مانند شناسایی و حذف ماهی های ضعیف یا تحت تنش زیاد، کنترل کیفیت نهایی محموله ماهی های زنده قبل از بسته بندی، آماده سازی کیسه ها یا ظروف حمل مناسب به تعداد کافی با توجه به سن، اندازه و تعداد ماهی ها، شمارش ماهی ها با دقت کافی و دامنه خطای استاندارد و آماده سازی اسناد لازمه برای حمل ماهی ها، پر کردن کیسه ها یا ظروف و اکسیژن دهی به آنها، بستن و مهر و موم کردن درب و زیر کیسه ها و درج مشخصات محتوای هر ظرف یا کیسه بر روی آن و نهایتاً نگهداری کیسه های حاوی ماهی ها در یک محیط دارای دما و نور مناسب (معمولاً تاریک و خنک) به مدت معمولاً 4 تا 6 ساعت (حدوداً یک شب) جهت سازگاری آنها با شرایط حمل و نقل را شامل می شود.

مرحله نهایی بسته بندی و ارسال شامل مراحلی است که در ادامه خواهد آمد. قرار دادن کیسه های پلاستیکی در داخل جعبه های مقوایی یا پلی استایرن یکی از مراحل نهایی کار است که باید از درج درست مشخصات و آدرس ها بر روی جعبه ها و همچنین خیلی سفت و تنگ نبودن فضای جعبه ها برای کیسه های حاوی ماهی ها اطمینان حاصل نمود. به خصوص در طول حمل از طریق هوایی ممکن است کیسه ها منبسط شده و در اثر تنگ بودن فضای جعبه حاوی آنها دچار نشت یا ترکیدگی شوند.

"

در مورد نقل و انتقال ماهی زنده اصل بر سرعت عمل و حداقل معطلی در حین حمل است؛ بنابراین، روش هایی مانند حمل هوایی مستقیم از مبدأ به مقصد در صورت داشتن صرفه اقتصادی می تواند بهترین روش برای حمل ماهی زنده (به ویژه در حجم یا تعداد بالا یا ماهیان گرانقیمت و کمیاب) باشد. حمل و نقل هوایی ماهیان (به ویژه ماهیان زینتی) در مسیرهای هوایی بین المللی استانداردهای خاص خود را از لحاظ وزن، نوع جعبه های حامل کیسه های حاوی ماهیان و خود کیسه ها و البته روش های بستن و درزگیری و آب بندی آنها دارد که توسط انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) تدوین شده و باید در حمل و نقل هوایی (به ویژه در مسیرهای بین المللی) آنها را در نظر گرفته و رعایت نمود.

"

حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت

اصل اساسی در انتخاب محفظه حمل ماهی ها، ضدآب بودن، تمیز و استریل بودن و مقاومت نسبی مناسب در برابر تکان های شدید و ضربات و عایق بودن مناسب در برابر تغییر دما (به ویژه گرما) است که همان طور که در مقدمه این مقاله آمد، از قدیم ظروف چوبی یا سفالی مناسب تشخیص داده شده بودند.

اما امروزه به دلیل سبکی، مقاومت بیشتر، دردسترس بودن بیشتر و مقرون به صرفه تر بودن و البته بهداشتی تر بودن ظروف فلزی و پلاستیکی سبک، این نوع مواد جای ظروف چوبی یا سفالی یا شیشه ای را برای حمل و نقل ماهی زنده گرفته اند. ظروف پلاستیکی و فلزی سبک با وجود مزایایی که دارند؛ اما به دلیل اینکه عایق ضعیفی در برابر عوامل محیطی هستند، معمولاً در درون محفظه های دیگری از جنس مقوا، پلی استایرن و یا سایر مواد قرار می گیرند که حائل بین محفظه حمل اصلی و محیط اطراف بوده و می توان با کمک آنها بیشتر از ماهی ها در برابر تغییرات دما یا شوک ها و ضربات وارده محافظت نمود و البته حمل و نقل و نظم دهی را نیز سهولت بیشتری بخشیده اند.
حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت

همانطور که پیش از این گفته شد، باید سعی نمود که وسیله و مسیر حمل و نقل به شکلی انتخاب شود که در سریع ترین زمان ممکن و در هموارترین، مستقیم ترین، کم تکان ترین (دارای کمترین ریسک شوک به ماهی ها) انتقال صورت گیرد. با توجه به این موارد و البته تعداد ماهی ها و حجم محموله و اقتصادی بودن هزینه حمل می توان از وسایل حمل زمینی مانند ماشین یا قطار تا قایق، کشتی و هواپیما جهت انتقال ماهی ها استفاده نمود که در این مورد با توجه به شرایط شبکه های حمل و نقل در دسترس در محل تولید آبزیان و هزینه های مربوطه می توان با کمک افراد با تجربه و متخصص تصمیم گیری نمود.

یکی از موارد دیگری که باید در حمل و نقل ماهی ها موردتوجه قرار داد قابلیت تحمل هر گونه از ماهیان در برابر شرایط حمل و نقل است. هر گونه از ماهی ها با توجه به مقاومت و سازگاری آن گونه با شرایط تنش زا می توانند توانایی متفاوتی در تحمل شرایط و مسافت حمل و نقل داشته باشند. به عنوان مثال در منابع مختلف گونه هایی مانند انواع سیچلاید ها (جنس oreochromis) و گورامی ها، گربه ماهی ها و کپور معمولی دارای تحمل بالا و گونه هایی مانند کپور بیگ هد و کپور هندی دارای تحمل متوسط عنوان شده اند. گونه هایی نیز دارای تحمل کمتر در مقابل حمل و نقل (به ویژه در مسافت های بالا) دانسته شده اند.

نکته دیگری که در حمل و نقل ماهی ها در نظر گرفته می شود سایز و اندازه ماهی ها بر اساس گونه یا مرحله زندگی آنها است. اگر مرحله زندگی ماهی ها در نظر گرفته شود آنها به دسته هایی مانند لارو تازه هچ شده (تازه از تخم در آمده)، ماهی نوزاد با سایز یک چهارم اینچ (شصت و چهار صدم سانتیمتر)، بچه ماهی انگشت قد یا انگشتی با سایز یک اینچ (حدود دو و نیم سانتیمتر)، بچه ماهی انگشتی یا انگشت قد با سایز 2 اینچ (حدود 5 سانتیمتر) و 3 اینچ (حدود هفت و نیم سانتیمتر) و ماهی های بالغ یا بزرگ تقسیم می شوند که اگر زمان حمل و نقل بین 1 تا 48 ساعت در نظر گرفته شود، ماهی های دارای سن و سایز کمتر در مقادیر بسیار کمتری نسبت به ماهی های بزرگتر و سن بالاتر در هر لیتر از آب قابل حمل هستند. به عنوان مثال، اگر حمل و نقل 48 ساعت طول بکشد، لارو تازه هچ شده و بچه ماهی فرای (یک چهارم اینچی) را می توان فقط در اندازه 10 تا 20 گرم در هر لیتر از آب حمل نمود. در مقابل، بچه ماهی های 1 تا 3 اینچی انگشت قد را می توان تا 40 گرم بر هر لیتر در مدت زمان 48 ساعت حمل نمود و ماهی های بالغ حدود 60 گرم بر هر لیتر در طی همین مدت قابل انتقال هستند.

پس جهت سهولت بیشتر و مقرون به صرفه تر شدن حمل و نقل ماهی زنده باید به سن و سایز ماهی نیز در کنار تقاضای بازار توجه نمود و این دو مؤلفه را با هم به تعادل رساند. البته با تزریق اکسیژن به ظرف یا محفظه حمل ماهی ها می توان مقادیر ذکر شده در بالا را افزایش داد. همان طور که پیش از این اشاره شد،

اکسیژن دهی به ظرف یا محفظه انتقال ماهیان مهم است. این موضوع هم از نظر تامین و حفظ اکسیژن کافی در آب در حین حمل مهم است و هم در حمل ماهی ها بوسیله پلاستیک باعث باد شدن محفظه پلاستیکی و ایجاد مقاومت نسبی در برابر ضربه ها و تکان ها می شود. معمولاً در این روش حمل (کیسه پلاستیکی باد شده با اکسیژن) یک سوم یا یک چهارم کیسه حاوی آب و ماهی ها است و دو سوم یا سه چهارم باقیمانده فضای کیسه حاوی اکسیژن است که با نوارهای لاستیکی یا پلاستیکی مانند بادکنک بسته می شود. البته برخی افراد جهت جلوگیری از نشتی از دو کیسه پلاستیکی جهت بسته بندی ماهی زنده و ارسال آن استفاده می کنند. همچنین، برخی مواقع از شعله جهت مذاب نمودن و چسبیدن ته بسته حاوی ماهی ها و عدم نشت آب از ته کیسه نیز استفاده می شود.

البته باید دقت نمود که جنس پلاستیک مورد استفاده قابل ذوب شدن با حرارت و سپس خنک شدن و سفت شده سریع باشد مانند مواد مورد استفاده در شرینک های پلاستیکی باشد.

در منابع گفته شده که از این روش (حمل با پلاستیک باد شده بوسیله اکسیژن) می توان برای حمل ماهی زنده در مدت زمانی تا 24 ساعت یا 48 ساعت بدون نیاز به تعویض آب استفاده نمود. نکاتی نیز باید در موقع افزودن آب و انتقال ماهی ها به پلاستیک مورداستفاده برای حمل و نقل ماهی ها مدنظر داشت که به شرح زیر است:

- از آب تمیز، بدون جرم و آلودگی به گِل و آلاینده های شیمیایی و شفاف استفاده شود و بهتر است که به جای استفاده از آب منابع کم اکسیژن مانند آب چاه ها یا مخازن ذخیره آب راکد از آب چشمه و سایر منابع روان یا هوادهی شده استفاده شود.

- اگر به هر دلیلی نیاز به تعویض آب حین حمل و نقل پیش آمد، نیمی از آب قدیمی با آب جدید با همان دمای محفظه حمل ماهی ها جایگزین شود و سعی شود آب جدید به جای اینکه به سرعت و ناگهانی به محفظه حمل ماهی ها اضافه شود، به طور تدریجی اضافه شود تا احتمال واردشدن شوک و آسیب به ماهی ها به حداقل برسد

امروزه روش بسته بندی و حمل ماهی زنده در کیسه های پلاستیکی پر شده با اکسیژن و حمل آنها به شکل آب بندی شده در کارتن های مقوایی برای ماهیان زینتی و به ویژه ماهی هایی مانند کوی (koi) و گلدفیش یا همان ماهی قرمز در مسافت های نسبتاً طولانی (به ویژه بین کشورها) رایج است که راندمان مناسبی دارد. البته روش هایی مانند حمل در دبه های بزرگ پلاستیکی (عمدتاً در عرضه سنتی ماهی قرمز) یا مخازن و تانکرهای خودرویی (عمدتاً برای رهاسازی بچه ماهیان در استخرهای پرورش یا دریاچه ها و دریاها) نیز بسیار رایج است که مزایا و چالش های خاص خود را دارند. پیشنهاد می شود که قبل از اقدام به عرضه ماهی زنده با حمل در مسافت های نسبتاً طولانی، موارد گفته شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان رعایت نمودن این موارد در نظر گرفته شود. اگر مشاهده شد که امکان عرضه و حمل آبزیان زنده در مسافت مورد درخواست متقاضیان با قیمتی رقابتی و معقول وجود دارد که باعث ضرر یا خسارت نشود، آن وقت می توان در این عرصه فعالیت نمود. حتی توصیه می شود که قبل از ایجاد مراکز پرورش انواعی از آبزیان که اصولاً مستلزم فروش و حمل و نقل به شکل زنده و سالم هستند (مانند مراکز پرورش و عرضه ماهیان زینتی) باید پیش نیازهای گفته شده مانند بعد مسافت دارای قابلیت ارسال محصول و نزدیکی به امکانات و مسیرهای حمل و نقل مناسب و تامین پیش نیازهای عرضه و فروش آبزیان زنده مانند دستگاه ها و مواد اولیه لازم برای اکسیژن دهی و بسته بندی در مکان یابی و ساخت و تأسیس این مراکز در نظر گرفته شود.

حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت

با توجه به تمام مواردی که در این مقاله گفته شد، حمل و نقل ماهیان زنده چه از نوع زینتی و چه از نوع خوراکی (برای تکثیر و رهاسازی در استخرهای پرورش یا دریاچه ها و دریاها و یا عرضه به صورت تازه و زنده) نیازمند تأمین وسایل لازم برای بسته بندی مناسب و البته بهره مندی از نظر مشاوره ای و آموزش های لازمه از طرف افراد مجرب و متخصص است تا بدون خسارت و تلفات یا با حداقل خسارت و تلفات ممکن محموله به مقصد مربوطه برسد. امروزه بهره مندی از اینترنت و فضای مجازی این امکان را فراهم نموده است که با سهولت بیشتری بین گزینه های موجود بررسی صورت گرفته و بهترین انتخاب ممکن حاصل شود. حتی در دسترس قرارگرفتن سامانه های تخصصی (وب سایت ها یا برنامه های کاربردی) ارائه محصولات و خدمات در حوزه دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی یا زینتی باعث شده که بر سهولت این امر افزوده شود. وب سایت و اپلیکیشن مرغابی علاوه بر جمع نمودن طیف گسترده ای از تأمین کنندگان معتبر مواد اولیه و تجهیزات بسته بندی و حمل و نقل در کنار ارائه دهندگان مستقیم خدمات بسته بندی و حمل و نقل آبزیان زنده، جهت ایجاد سهولت در کار و رسیدن به بهترین نتیجه ممکن، امکان بهره مندی از خدمات مشاوره را در حین بررسی و مقایسه بین گزینه های مدنظر (برای اولین بار در ایران) فراهم نموده است که می تواند کمک شایان توجهی به فعالین عرصه تولید، بسته بندی، حمل و نقل و عرضه آبزیان به شکل زنده (چه آبزیان زینتی و چه سایر انواع آبزیان) در جهت گسترش بازار عرضه محصولات خود با حداکثر عملکرد اقتصادی ممکن و حداکثر رضایتمندی مشتریان باشد.

سرفصل ها

کد مطلب : 315
حمل و نقل ماهیان زنده و مواردی مهمی که باید مدنظر داشت

مطالب آموزشی

ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با لپ تاپ در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با لپ تاپ در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با موبایل در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با موبایل در سایت مرغابی
مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
 آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
شیوه ثبت غرفه  در رایانه
شیوه ثبت غرفه در رایانه
 آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
 آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه
آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه

سایر مقالات

همه چیز درباره مرغ عشق؛ راهنمای جامع نگهداری و مراقبت
همه چیز درباره مرغ عشق؛ راهنمای جامع نگهداری و مراقبت
تغذیه سالم عروس هلندی: چه غذایی برای عروس هلندی مناسب است؟
تغذیه سالم عروس هلندی: چه غذایی برای عروس هلندی مناسب است؟
همه چیز درباره ماهی گوپی که باید بدانید!!!
همه چیز درباره ماهی گوپی که باید بدانید!!!
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی بدون برق + لوازم مورد نیاز
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی بدون برق + لوازم مورد نیاز
مشخصات سگ نژاد سرابی چیست؟ چگونه او را تربیت کنیم؟
مشخصات سگ نژاد سرابی چیست؟ چگونه او را تربیت کنیم؟
نگهداری از ماهی فایتر + غذای مناسب و روش های تکثیر
نگهداری از ماهی فایتر + غذای مناسب و روش های تکثیر
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ارزان و خانگی
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ارزان و خانگی
معرفی 130 اسم سگ نر محبوب و ترند+ معنی و تلفظ
معرفی 130 اسم سگ نر محبوب و ترند+ معنی و تلفظ
معرفی 10 مورد از بهترین نژادهای سگ نگهبان ایران و جهان
معرفی 10 مورد از بهترین نژادهای سگ نگهبان ایران و جهان
نحوه نگهداری و مراقب از جوجه رنگی در منزل
نحوه نگهداری و مراقب از جوجه رنگی در منزل

سایر اخبار

سازمان شيلات ايران در خدمت تشكل هاي آبزي پروري/ افزايش توليد ميگو به 100 هزار تن
سازمان شيلات ايران در خدمت تشكل هاي آبزي پروري/ افزايش توليد ميگو به 100 هزار تن
 ایران در رده ۲۳ تولید شیر در جهان قرار دارد
ایران در رده ۲۳ تولید شیر در جهان قرار دارد
افزایش تکثیر ماهی سفید در استان گیلان (رهاسازی بچه ماهی سفید در رودخانه چِلَوند آستارا)
افزایش تکثیر ماهی سفید در استان گیلان (رهاسازی بچه ماهی سفید در رودخانه چِلَوند آستارا)
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته | ایران پلکس تهران ۱۴۰۳ (Iran Plex)
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته | ایران پلکس تهران ۱۴۰۳ (Iran Plex)
حذف مالیات بر ارزش افزوده عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل
حذف مالیات بر ارزش افزوده عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل
بیست و دومین نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز
بیست و دومین نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز
آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ در بازار / مرغ کیلویی چند؟
آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ در بازار / مرغ کیلویی چند؟
نمایشگاه‌بین‌المللی‌صنعت‌دام،‌ طیـور،‌ آبزیـان، دامپـزشکی‌ و صنایع وابسته شیراز  1403
نمایشگاه‌بین‌المللی‌صنعت‌دام،‌ طیـور،‌ آبزیـان، دامپـزشکی‌ و صنایع وابسته شیراز 1403
نوسانات قیمت تخم مرغ مشکل ساز شد!!
نوسانات قیمت تخم مرغ مشکل ساز شد!!
مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
آرشیو مطالب