قیمت روزانه محصول (درسایت)

جوجه یکروزه نژاد کاب. قیمت ها بستگی به کیفیت و برند مرغ مادر دارد
میانگین قیمت
2,500 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
2,550 تومان (روز قبل)(%2)

1403/01/28

17:16
کمترین قیمت
2450 تومان
بیشترین قیمت
2550 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:16 2,500 2,450 2,550
2 1403/01/26 13:06 2,550 2,500 2,600
3 1403/01/25 23:06 2,550 2,500 2,600
4 1403/01/21 14:36 2,550 2,500 2,600
5 1403/01/18 15:16 2,400 2,350 2,450
6 1403/01/15 12:40 2,400 2,350 2,450
7 1403/01/14 15:36 2,350 2,300 2,400 12 فروردین
8 1403/01/14 15:40 2,350 2,300 2,400
9 1403/01/11 14:03 2,300 2,250 2,350
10 1403/01/05 14:22 2,300 2,250 2,350
11 1402/12/27 13:04 2,250 2,200 2,300
12 1402/12/26 17:20 2,250 2,200 2,300
13 1402/12/23 16:56 2,250 2,200 2,300
14 1402/12/22 22:04 2,300 2,250 2,350
15 1402/12/20 16:36 2,250 2,200 2,300
16 1402/12/19 17:59 1,800 1,750 1,850
17 1402/12/16 17:48 1,750 1,700 1,800
18 1402/12/15 17:32 1,600 1,550 1,650
19 1402/12/13 16:53 1,500 1,450 1,550
20 1402/12/12 17:30 1,500 1,450 1,550
21 1402/12/09 12:33 1,500 1,450 1,550
22 1402/12/08 17:01 1,400 1,350 1,450
23 1402/12/06 16:14 1,400 1,350 1,450
24 1402/12/05 13:52 1,450 1,400 1,500
25 1402/12/02 15:23 1,500 1,450 1,550
26 1402/12/01 17:16 1,550 1,500 1,600
27 1402/11/29 15:40 1,750 1,700 1,800
28 1402/11/28 15:39 1,850 1,800 1,900
29 1402/11/25 22:08 2,050 2,000 2,100
30 1402/11/24 16:07 2,250 2,200 2,300
31 1402/11/21 17:30 2,250 2,200 2,300
32 1402/11/18 15:10 2,200 2,150 2,250
33 1402/11/17 13:33 2,050 2,000 2,100
34 1402/11/15 12:34 2,050 2,000 2,100
35 1402/11/14 14:31 2,350 2,300 2,400
36 1402/11/11 15:43 2,750 2,650 2,850
37 1402/11/10 14:17 3,050 3,000 3,100
38 1402/11/08 14:02 3,200 3,150 3,250
39 1402/11/07 18:54 3,250 3,200 3,300
40 1402/11/04 13:54 3,250 3,200 3,300
41 1402/11/03 17:22 3,150 3,100 3,200
42 1402/11/01 16:33 3,150 3,100 3,200
43 1402/10/30 19:31 3,100 3,050 3,150
44 1402/10/28 10:41 3,050 3,000 3,100
45 1402/10/26 14:05 3,050 3,000 3,100
46 1402/10/24 17:17 3,000 2,950 3,050
47 1402/10/23 17:17 3,000 2,950 3,050
48 1402/10/17 17:58 3,150 3,100 3,200
49 1402/10/16 17:30 3,150 3,100 3,200
50 1402/10/13 11:55 3,050 3,000 3,100
51 1402/10/12 12:33 2,900 2,850 2,950
52 1402/10/10 14:55 2,850 2,800 2,900
53 1402/10/09 16:19 3,050 3,000 3,100
54 1402/10/06 16:08 3,150 3,100 3,200
55 1402/10/05 15:11 3,150 3,100 3,200
56 1402/10/03 13:47 2,950 2,900 3,000
57 1402/10/02 16:06 2,800 2,750 2,850
58 1402/09/29 13:51 2,750 2,700 2,800
59 1402/09/28 12:11 2,700 2,650 2,750
60 1402/09/25 15:27 2,650 2,600 2,700
61 1402/09/22 13:18 2,550 2,500 2,600
62 1402/09/21 12:00 2,300 2,200 2,400
63 1402/09/19 13:20 2,400 2,300 2,500
64 1402/09/18 12:09 2,550 2,500 2,600
65 1402/09/15 08:25 2,750 2,700 2,800
66 1402/09/14 12:22 3,000 2,950 3,050
67 1402/09/12 13:00 3,000 2,950 3,050
68 1402/09/11 16:16 2,950 2,850 3,050
69 1402/09/08 11:43 2,750 2,650 2,850
70 1402/09/07 10:49 2,500 2,400 2,600
71 1402/09/07 15:30 2,800 2,750 2,850
72 1402/09/05 12:14 2,550 2,450 2,650
73 1402/09/01 12:10 2,550 2,450 2,650
74 1402/08/30 12:58 2,600 2,500 2,700
75 1402/08/28 11:39 2,450 2,350 2,550
76 1402/08/27 12:47 2,450 2,350 2,550
77 1402/08/24 09:34 2,300 2,250 2,350
78 1402/08/23 12:12 2,150 2,100 2,200
79 1402/08/21 16:00 2,100 2,050 2,150
80 1402/08/20 11:46 2,100 2,050 2,150
81 1402/08/17 12:01 2,050 2,000 2,100
82 1402/08/16 09:00 2,150 2,100 2,200
83 1402/08/14 11:49 2,500 2,450 2,550
84 1402/08/13 11:29 2,650 2,600 2,700
85 1402/08/10 11:58 2,550 2,500 2,600
86 1402/08/09 12:54 2,500 2,450 2,550
87 1402/08/08 11:54 2,450 2,400 2,500
88 1402/08/06 12:35 2,450 2,400 2,500
89 1402/08/03 12:58 2,400 2,350 2,450
90 1402/08/02 12:13 2,400 2,350 2,450
91 1402/07/30 12:22 2,300 2,250 2,350
92 1402/07/29 14:54 2,250 2,200 2,300
93 1402/07/26 12:14 2,200 2,150 2,250
94 1402/07/25 13:11 2,150 2,100 2,200
95 1402/07/23 16:41 1,925 1,900 1,950
96 1402/07/22 15:28 1,925 1,900 1,950
97 1402/07/19 18:12 1,925 1,900 1,950
98 1402/07/18 15:02 1,925 1,900 1,950
99 1402/07/15 17:22 1,825 1,800 1,850
100 1402/07/12 12:38 1,575 1,550 1,600
101 1402/07/11 17:18 1,425 1,400 1,450
102 1402/07/09 14:52 1,325 1,300 1,350
103 1402/07/08 19:18 1,175 1,150 1,200
104 1402/07/06 12:35 1,025 1,000 1,050
105 1402/07/05 17:27 1,025 1,000 1,050
106 1402/07/04 14:28 925 900 950
107 1402/07/01 12:55 925 900 950
108 1402/06/29 14:24 875 850 900
109 1402/06/28 17:12 875 850 900
110 1402/06/26 22:20 875 850 900
111 1402/06/22 15:15 825 800 850
112 1402/06/21 11:51 775 750 800
113 1402/06/18 18:18 775 750 800
114 1402/06/14 17:59 775 750 800
115 1402/06/12 21:07 675 650 700
116 1402/06/11 18:14 675 650 700
117 1402/06/08 19:02 675 650 700
118 1402/06/07 12:17 675 650 700
119 1402/06/06 11:26 775 750 800 براساس برند ممکن است قیمت ها کمی متفاوت باشد.
120 1402/06/05 22:18 575 550 600
121 1402/06/04 18:26 575 550 600
122 1402/06/01 17:47 875 850 900
123 1402/05/31 16:37 925 900 950
124 1402/05/29 23:25 1,075 1,050 1,100
125 1402/05/28 17:18 1,075 1,050 1,100
126 1402/05/25 23:26 1,075 1,050 1,100
127 1402/05/24 15:48 975 950 1,000
128 1402/05/22 18:03 975 950 1,000
129 1402/05/21 16:00 975 950 1,000
130 1402/05/18 15:53 975 950 1,000
131 1402/05/17 15:56 925 900 950
132 1402/05/15 19:32 950 900 1,000
133 1402/05/14 17:21 1,025 1,000 1,050
134 1402/05/11 15:35 1,275 1,250 1,300
135 1402/05/10 15:31 1,275 1,250 1,300
136 1402/05/09 17:57 1,125 1,100 1,150
137 1402/05/08 16:15 1,125 1,100 1,150
138 1402/05/04 22:07 1,125 1,100 1,150
139 1402/05/03 20:48 1,125 1,100 1,150
140 1402/05/01 22:11 1,175 1,150 1,200
141 1402/04/31 23:18 1,250 1,200 1,300
142 1402/04/28 22:57 1,450 1,400 1,500
143 1402/04/26 22:44 1,450 1,400 1,500
144 1402/04/25 21:53 1,450 1,400 1,500
145 1402/04/21 20:01 1,500 1,450 1,550
146 1402/04/20 23:13 1,550 1,500 1,600
147 1402/04/18 22:32 1,750 1,700 1,800
148 1402/04/17 23:21 1,800 1,750 1,850
149 1402/04/14 23:43 1,750 1,700 1,800
150 1402/04/13 22:41 1,750 1,700 1,800
151 1402/04/10 22:57 1,750 1,700 1,800
152 1402/04/07 22:55 1,775 1,750 1,800
153 1402/04/06 22:04 1,850 1,800 1,900
154 1402/04/04 22:35 1,800 1,750 1,850
155 1402/04/03 22:16 1,750 1,700 1,800
156 1402/03/30 18:35 1,700 1,650 1,750
157 1402/03/28 19:14 1,600 1,550 1,650
158 1402/03/27 23:21 1,625 1,600 1,650
159 1402/03/24 22:41 1,625 1,600 1,650
160 1402/03/23 23:25 1,750 1,700 1,800
161 1402/03/21 23:58 1,775 1,750 1,800
162 1402/03/20 21:08 1,925 1,900 1,950
163 1402/03/18 00:01 2,100 2,050 2,150
164 1402/03/16 23:42 2,100 2,050 2,150
165 1402/03/09 23:09 2,400 2,350 2,450
166 1402/03/07 00:56 2,450 2,400 2,500
167 1402/03/07 23:19 2,450 2,400 2,500
168 1402/02/31 23:58 2,550 2,500 2,600
169 1402/02/30 23:20 2,550 2,500 2,600
170 1402/02/28 00:01 2,550 2,500 2,600
171 1402/02/23 23:13 2,225 2,200 2,250
172 1402/02/20 23:30 2,225 2,200 2,250
173 1402/02/19 23:07 2,225 2,200 2,250
174 1402/02/17 22:49 2,275 2,250 2,300
175 1402/02/16 23:00 2,275 2,250 2,300
176 1402/02/13 22:54 2,325 2,300 2,350
177 1402/02/12 19:26 2,375 2,350 2,400
178 1402/02/10 23:07 2,375 2,350 2,400
179 1402/02/09 23:17 2,375 2,350 2,400
180 1402/02/07 22:48 2,325 2,300 2,350
181 1402/02/06 23:30 2,325 2,300 2,350
182 1402/02/05 00:30 2,025 2,000 2,050
183 1402/02/05 17:06 2,275 2,250 2,300
184 1402/01/31 23:26 1,850 1,800 1,900
185 1402/01/30 23:37 1,800 1,750 1,850
186 1402/01/29 23:00 1,800 1,750 1,850
187 1402/01/27 22:47 1,850 1,800 1,900
188 1402/01/26 23:33 1,900 1,850 1,950
189 1402/01/23 00:40 1,900 1,850 1,950
190 1402/01/21 22:11 1,950 1,900 2,000
191 1402/01/20 23:30 1,850 1,800 1,900
192 1402/01/19 22:15 1,850 1,800 1,900
193 1402/01/16 00:01 1,650 1,600 1,700
194 1402/01/08 07:49 1,375 1,350 1,400
195 1402/01/08 20:28 1,425 1,400 1,450
196 1402/01/05 16:34 1,600 1,550 1,650
197 1401/12/27 23:15 1,550 1,500 1,600
198 1401/12/24 16:06 1,575 1,550 1,600
199 1401/12/23 23:44 1,500 1,450 1,550
200 1401/12/21 14:37 1,500 1,450 1,550
201 1401/12/13 23:47 1,250 1,200 1,300
202 1401/12/10 21:50 1,300 1,200 1,400
203 1401/12/09 17:01 1,125 1,100 1,150
204 1401/12/07 23:07 775 750 800
205 1401/12/06 23:15 825 800 850
206 1401/12/03 16:00 925 900 950
207 1401/12/02 21:50 875 850 900
208 1401/12/01 00:02 625 600 650
209 1401/11/25 14:29 425 400 450
210 1401/11/23 21:18 250 200 300
211 1401/11/19 22:56 275 250 300
212 1401/11/18 23:42 225 200 250
213 1401/11/16 20:18 175 150 200
214 1401/11/12 00:03 425 400 450
215 1401/11/12 18:23 325 300 350
216 1401/11/09 22:52 675 650 700
217 1401/11/08 22:35 725 700 750
218 1401/11/05 21:17 625 600 650
219 1401/11/04 18:19 575 550 600
220 1401/11/02 23:26 375 350 400
221 1401/11/01 17:17 375 350 400
222 1401/10/28 21:19 375 350 400
223 1401/10/27 20:55 375 350 400
224 1401/10/25 22:59 325 300 350
225 1401/10/24 15:52 375 350 400
226 1401/10/21 17:59 700 650 750
227 1401/10/20 22:06 650 600 700
228 1401/10/19 18:35 700 650 750
229 1401/10/18 22:23 700 650 750
230 1401/10/17 22:11 800 750 850
231 1401/10/13 19:43 725 700 750
232 1401/10/11 17:49 775 750 800
233 1401/10/10 18:12 875 850 900
234 1401/10/08 12:11 825 800 850
235 1401/10/04 17:15 825 800 850
236 1401/10/03 18:44 875 850 900
237 1401/09/29 14:17 875 850 900
238 1401/09/28 17:44 925 900 950
239 1401/09/27 18:11 925 900 950
240 1401/09/26 19:58 925 900 950
241 1401/09/23 20:59 850 800 900
242 1401/09/22 18:42 650 600 700
1403/01/28
17:16
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1403/01/26
13:06
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1403/01/25
23:06
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1403/01/21
14:36
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1403/01/18
15:16
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1403/01/15
12:40
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1403/01/14
15:36
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

12 فروردین
1403/01/14
15:40
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1403/01/11
14:03
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1403/01/05
14:22
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/12/27
13:04
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/26
17:20
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/23
16:56
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/22
22:04
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/12/20
16:36
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/19
17:59
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/12/16
17:48
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/12/15
17:32
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/13
16:53
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/12/12
17:30
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/12/09
12:33
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/12/08
17:01
میانگین : 1,400
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,350

1402/12/06
16:14
میانگین : 1,400
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,350

1402/12/05
13:52
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/12/02
15:23
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/12/01
17:16
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/11/29
15:40
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/11/28
15:39
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/11/25
22:08
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/11/24
16:07
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/21
17:30
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/18
15:10
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/11/17
13:33
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/11/15
12:34
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/11/14
14:31
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/11/11
15:43
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,650

1402/11/10
14:17
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/11/08
14:02
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/11/07
18:54
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/11/04
13:54
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/11/03
17:22
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/11/01
16:33
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/30
19:31
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,150
کمترین قیمت : 3,050

1402/10/28
10:41
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/26
14:05
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/24
17:17
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/10/23
17:17
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/10/17
17:58
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/16
17:30
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/13
11:55
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/12
12:33
میانگین : 2,900
بالاترین قیمت : 2,950
کمترین قیمت : 2,850

1402/10/10
14:55
میانگین : 2,850
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,800

1402/10/09
16:19
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/06
16:08
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/05
15:11
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/03
13:47
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1402/10/02
16:06
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,750

1402/09/29
13:51
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/28
12:11
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/09/25
15:27
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/09/22
13:18
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/21
12:00
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,200

1402/09/19
13:20
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,300

1402/09/18
12:09
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/15
08:25
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/14
12:22
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/09/12
13:00
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/09/11
16:16
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,850

1402/09/08
11:43
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,650

1402/09/07
10:49
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,400

1402/09/07
15:30
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,750

1402/09/05
12:14
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,450

1402/09/01
12:10
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,450

1402/08/30
12:58
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/28
11:39
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,350

1402/08/27
12:47
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,350

1402/08/24
09:34
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/08/23
12:12
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/08/21
16:00
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/08/20
11:46
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/08/17
12:01
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/08/16
09:00
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/08/14
11:49
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/08/13
11:29
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/08/10
11:58
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/09
12:54
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/08/08
11:54
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/08/06
12:35
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/08/03
12:58
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/08/02
12:13
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/07/30
12:22
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/07/29
14:54
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/07/26
12:14
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/07/25
13:11
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/07/23
16:41
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/07/22
15:28
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/07/19
18:12
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/07/18
15:02
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/07/15
17:22
میانگین : 1,825
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,800

1402/07/12
12:38
میانگین : 1,575
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,550

1402/07/11
17:18
میانگین : 1,425
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,400

1402/07/09
14:52
میانگین : 1,325
بالاترین قیمت : 1,350
کمترین قیمت : 1,300

1402/07/08
19:18
میانگین : 1,175
بالاترین قیمت : 1,200
کمترین قیمت : 1,150

1402/07/06
12:35
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/07/05
17:27
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/07/04
14:28
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1402/07/01
12:55
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1402/06/29
14:24
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/28
17:12
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/26
22:20
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/22
15:15
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1402/06/21
11:51
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/18
18:18
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/14
17:59
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/12
21:07
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/11
18:14
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/08
19:02
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/07
12:17
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/06
11:26
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

براساس برند ممکن است قیمت ها کمی متفاوت باشد.
1402/06/05
22:18
میانگین : 575
بالاترین قیمت : 600
کمترین قیمت : 550

1402/06/04
18:26
میانگین : 575
بالاترین قیمت : 600
کمترین قیمت : 550

1402/06/01
17:47
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/05/31
16:37
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1402/05/29
23:25
میانگین : 1,075
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,050

1402/05/28
17:18
میانگین : 1,075
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,050

1402/05/25
23:26
میانگین : 1,075
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,050

1402/05/24
15:48
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/05/22
18:03
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/05/21
16:00
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/05/18
15:53
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/05/17
15:56
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1402/05/15
19:32
میانگین : 950
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 900

1402/05/14
17:21
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/05/11
15:35
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/05/10
15:31
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/05/09
17:57
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/08
16:15
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/04
22:07
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/03
20:48
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/01
22:11
میانگین : 1,175
بالاترین قیمت : 1,200
کمترین قیمت : 1,150

1402/04/31
23:18
میانگین : 1,250
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,200

1402/04/28
22:57
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/04/26
22:44
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/04/25
21:53
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/04/21
20:01
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/04/20
23:13
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/04/18
22:32
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/04/17
23:21
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/04/14
23:43
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/04/13
22:41
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/04/10
22:57
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/04/07
22:55
میانگین : 1,775
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,750

1402/04/06
22:04
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/04/04
22:35
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/04/03
22:16
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/03/30
18:35
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/03/28
19:14
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/03/27
23:21
میانگین : 1,625
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,600

1402/03/24
22:41
میانگین : 1,625
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,600

1402/03/23
23:25
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/03/21
23:58
میانگین : 1,775
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,750

1402/03/20
21:08
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/03/18
00:01
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/03/16
23:42
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/03/09
23:09
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/03/07
00:56
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/03/07
23:19
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/02/31
23:58
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/02/30
23:20
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/02/28
00:01
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/02/23
23:13
میانگین : 2,225
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,200

1402/02/20
23:30
میانگین : 2,225
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,200

1402/02/19
23:07
میانگین : 2,225
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,200

1402/02/17
22:49
میانگین : 2,275
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,250

1402/02/16
23:00
میانگین : 2,275
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,250

1402/02/13
22:54
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/12
19:26
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/02/10
23:07
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/02/09
23:17
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/02/07
22:48
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/06
23:30
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/05
00:30
میانگین : 2,025
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 2,000

1402/02/05
17:06
میانگین : 2,275
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,250

1402/01/31
23:26
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/01/30
23:37
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/01/29
23:00
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/01/27
22:47
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/01/26
23:33
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/01/23
00:40
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/01/21
22:11
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/01/20
23:30
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/01/19
22:15
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/01/16
00:01
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/01/08
07:49
میانگین : 1,375
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,350

1402/01/08
20:28
میانگین : 1,425
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,400

1402/01/05
16:34
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1401/12/27
23:15
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1401/12/24
16:06
میانگین : 1,575
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,550

1401/12/23
23:44
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1401/12/21
14:37
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1401/12/13
23:47
میانگین : 1,250
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,200

1401/12/10
21:50
میانگین : 1,300
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,200

1401/12/09
17:01
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1401/12/07
23:07
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1401/12/06
23:15
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1401/12/03
16:00
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1401/12/02
21:50
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/12/01
00:02
میانگین : 625
بالاترین قیمت : 650
کمترین قیمت : 600

1401/11/25
14:29
میانگین : 425
بالاترین قیمت : 450
کمترین قیمت : 400

1401/11/23
21:18
میانگین : 250
بالاترین قیمت : 300
کمترین قیمت : 200

1401/11/19
22:56
میانگین : 275
بالاترین قیمت : 300
کمترین قیمت : 250

1401/11/18
23:42
میانگین : 225
بالاترین قیمت : 250
کمترین قیمت : 200

1401/11/16
20:18
میانگین : 175
بالاترین قیمت : 200
کمترین قیمت : 150

1401/11/12
00:03
میانگین : 425
بالاترین قیمت : 450
کمترین قیمت : 400

1401/11/12
18:23
میانگین : 325
بالاترین قیمت : 350
کمترین قیمت : 300

1401/11/09
22:52
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1401/11/08
22:35
میانگین : 725
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 700

1401/11/05
21:17
میانگین : 625
بالاترین قیمت : 650
کمترین قیمت : 600

1401/11/04
18:19
میانگین : 575
بالاترین قیمت : 600
کمترین قیمت : 550

1401/11/02
23:26
میانگین : 375
بالاترین قیمت : 400
کمترین قیمت : 350

1401/11/01
17:17
میانگین : 375
بالاترین قیمت : 400
کمترین قیمت : 350

1401/10/28
21:19
میانگین : 375
بالاترین قیمت : 400
کمترین قیمت : 350

1401/10/27
20:55
میانگین : 375
بالاترین قیمت : 400
کمترین قیمت : 350

1401/10/25
22:59
میانگین : 325
بالاترین قیمت : 350
کمترین قیمت : 300

1401/10/24
15:52
میانگین : 375
بالاترین قیمت : 400
کمترین قیمت : 350

1401/10/21
17:59
میانگین : 700
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 650

1401/10/20
22:06
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1401/10/19
18:35
میانگین : 700
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 650

1401/10/18
22:23
میانگین : 700
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 650

1401/10/17
22:11
میانگین : 800
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 750

1401/10/13
19:43
میانگین : 725
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 700

1401/10/11
17:49
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1401/10/10
18:12
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/10/08
12:11
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1401/10/04
17:15
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1401/10/03
18:44
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/09/29
14:17
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/09/28
17:44
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1401/09/27
18:11
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1401/09/26
19:58
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1401/09/23
20:59
میانگین : 850
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 800

1401/09/22
18:42
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها