قیمت روزانه محصول (درسایت)

قیمت ها بستگی به کیفیت و برند مرغ مادر دارد
میانگین قیمت
2,925 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
3,000 تومان (روز قبل)(%2)

1403/01/28

17:16
کمترین قیمت
2900 تومان
بیشترین قیمت
2950 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:16 2,925 2,900 2,950
2 1403/01/26 13:06 3,000 2,950 3,050
3 1403/01/25 23:06 3,000 2,950 3,050
4 1403/01/21 14:35 2,950 2,900 3,000
5 1403/01/18 15:15 2,750 2,700 2,800
6 1403/01/15 12:40 2,750 2,700 2,800
7 1403/01/14 15:36 2,700 2,650 2,750 12 فروردین
8 1403/01/14 15:41 2,700 2,650 2,750
9 1403/01/11 14:03 2,700 2,650 2,750
10 1403/01/05 14:22 2,700 2,650 2,750
11 1402/12/27 13:04 2,525 2,500 2,550
12 1402/12/26 17:20 2,525 2,500 2,550
13 1402/12/23 16:55 2,550 2,500 2,600
14 1402/12/22 22:03 2,600 2,550 2,650
15 1402/12/20 16:36 2,450 2,400 2,500
16 1402/12/19 17:58 2,250 2,200 2,300
17 1402/12/16 17:49 2,150 2,100 2,200
18 1402/12/15 17:29 1,850 1,800 1,900
19 1402/12/13 16:52 1,700 1,650 1,750
20 1402/12/12 17:30 1,650 1,600 1,700
21 1402/12/09 12:33 1,700 1,650 1,750
22 1402/12/08 17:01 1,650 1,600 1,700
23 1402/12/06 16:14 1,750 1,700 1,800
24 1402/12/05 13:51 1,850 1,800 1,900
25 1402/12/02 15:22 1,900 1,850 1,950
26 1402/12/01 17:16 1,950 1,900 2,000
27 1402/11/29 15:40 2,150 2,100 2,200
28 1402/11/28 15:39 2,200 2,150 2,250
29 1402/11/25 22:07 2,250 2,200 2,300
30 1402/11/24 16:37 2,450 2,400 2,500
31 1402/11/21 17:31 2,400 2,300 2,500
32 1402/11/18 15:09 2,300 2,250 2,350
33 1402/11/17 13:33 2,200 2,150 2,250
34 1402/11/15 12:39 2,350 2,300 2,400
35 1402/11/14 14:31 2,550 2,450 2,650
36 1402/11/11 15:43 2,800 2,700 2,900
37 1402/11/10 14:17 3,150 3,100 3,200
38 1402/11/08 14:02 3,250 3,200 3,300
39 1402/11/07 18:54 3,300 3,250 3,350
40 1402/11/04 13:54 3,300 3,250 3,350
41 1402/11/03 17:22 3,200 3,150 3,250
42 1402/11/01 16:33 3,200 3,150 3,250
43 1402/10/30 19:30 3,150 3,100 3,200
44 1402/10/28 10:40 3,100 3,050 3,150
45 1402/10/26 14:06 3,100 3,050 3,150
46 1402/10/24 17:17 3,050 3,000 3,100
47 1402/10/23 17:16 3,050 3,000 3,100
48 1402/10/17 17:58 3,200 3,150 3,250
49 1402/10/16 17:30 3,200 3,150 3,250
50 1402/10/13 11:55 3,150 3,100 3,200
51 1402/10/12 12:32 3,000 2,950 3,050
52 1402/10/10 14:55 2,950 2,900 3,000
53 1402/10/09 16:19 3,150 3,100 3,200
54 1402/10/06 16:07 3,250 3,200 3,300
55 1402/10/05 15:11 3,250 3,200 3,300
56 1402/10/03 13:47 3,000 2,950 3,050
57 1402/10/02 16:06 2,850 2,800 2,900
58 1402/09/29 13:50 2,800 2,750 2,850
59 1402/09/28 12:11 2,750 2,700 2,800
60 1402/09/25 15:27 2,700 2,650 2,750
61 1402/09/22 13:18 2,600 2,550 2,650
62 1402/09/21 11:59 2,350 2,250 2,450
63 1402/09/19 13:20 2,450 2,350 2,550
64 1402/09/18 12:09 2,600 2,550 2,650
65 1402/09/15 08:25 2,800 2,750 2,850
66 1402/09/14 12:21 3,050 3,000 3,100
67 1402/09/12 13:00 3,050 3,000 3,100
68 1402/09/11 16:15 3,000 2,900 3,100
69 1402/09/08 11:43 2,800 2,700 2,900
70 1402/09/07 10:48 2,550 2,450 2,650
71 1402/09/07 15:29 2,850 2,800 2,900
72 1402/09/05 12:12 2,600 2,500 2,700
73 1402/09/01 12:09 2,600 2,500 2,700
74 1402/08/30 12:57 2,650 2,550 2,750
75 1402/08/28 11:39 2,500 2,400 2,600
76 1402/08/27 12:47 2,500 2,400 2,600
77 1402/08/24 09:34 2,350 2,300 2,400
78 1402/08/23 12:12 2,200 2,150 2,250
79 1402/08/21 15:59 2,150 2,100 2,200
80 1402/08/20 11:46 2,150 2,100 2,200
81 1402/08/17 12:01 2,100 2,050 2,150
82 1402/08/16 08:43 2,200 2,150 2,250
83 1402/08/14 11:49 2,550 2,500 2,600
84 1402/08/13 11:29 2,700 2,650 2,750
85 1402/08/10 11:57 2,600 2,550 2,650
86 1402/08/09 12:54 2,550 2,500 2,600
87 1402/08/08 11:54 2,500 2,450 2,550
88 1402/08/06 12:34 2,500 2,450 2,550
89 1402/08/03 12:58 2,450 2,400 2,500
90 1402/08/02 12:13 2,450 2,400 2,500
91 1402/07/30 12:21 2,350 2,300 2,400
92 1402/07/29 14:54 2,300 2,250 2,350
93 1402/07/26 12:12 2,225 2,200 2,250
94 1402/07/25 13:11 2,200 2,150 2,250
95 1402/07/23 16:41 2,125 2,100 2,150
96 1402/07/22 15:28 2,125 2,100 2,150
97 1402/07/19 18:13 2,125 2,100 2,150
98 1402/07/18 15:02 2,125 2,100 2,150
99 1402/07/15 17:22 1,925 1,900 1,950
100 1402/07/12 12:37 1,675 1,650 1,700
101 1402/07/11 17:17 1,525 1,500 1,550
102 1402/07/09 14:53 1,425 1,400 1,450
103 1402/07/08 19:18 1,275 1,250 1,300
104 1402/07/06 12:35 1,125 1,100 1,150
105 1402/07/05 17:27 1,125 1,100 1,150
106 1402/07/04 14:28 1,025 1,000 1,050
107 1402/07/01 12:55 1,025 1,000 1,050
108 1402/06/29 14:24 975 950 1,000
109 1402/06/28 17:12 975 950 1,000
110 1402/06/26 22:20 975 950 1,000
111 1402/06/22 15:15 925 900 950
112 1402/06/21 11:51 875 850 900
113 1402/06/18 18:18 875 850 900
114 1402/06/14 17:59 875 850 900
115 1402/06/12 21:08 775 750 800
116 1402/06/11 18:13 775 750 800
117 1402/06/08 19:02 775 750 800
118 1402/06/07 12:17 825 800 850
119 1402/06/06 11:25 825 800 850 براساس برند ممکن است قیمت ها کمی متفاوت باشد.
120 1402/06/05 22:19 675 650 700
121 1402/06/04 18:26 675 650 700
122 1402/06/01 17:47 975 950 1,000
123 1402/05/31 16:36 1,025 1,000 1,050
124 1402/05/29 23:24 1,275 1,250 1,300
125 1402/05/28 17:18 1,275 1,250 1,300
126 1402/05/25 23:26 1,275 1,250 1,300
127 1402/05/24 15:48 1,225 1,200 1,250
128 1402/05/22 18:02 1,225 1,200 1,250
129 1402/05/21 16:00 1,175 1,150 1,200
130 1402/05/18 15:53 1,125 1,100 1,150
131 1402/05/17 15:55 1,075 1,050 1,100
132 1402/05/15 19:32 1,125 1,100 1,150
133 1402/05/14 17:20 1,225 1,200 1,250
134 1402/05/11 15:35 1,375 1,350 1,400
135 1402/05/10 15:31 1,375 1,350 1,400
136 1402/05/09 17:56 1,425 1,400 1,450
137 1402/05/08 16:14 1,425 1,400 1,450
138 1402/05/04 22:08 1,375 1,350 1,400
139 1402/05/03 20:45 1,375 1,350 1,400
140 1402/05/01 22:11 1,450 1,400 1,500
141 1402/04/31 23:18 1,450 1,400 1,500
142 1402/04/28 22:56 1,500 1,450 1,550
143 1402/04/26 22:43 1,500 1,450 1,550
144 1402/04/25 21:52 1,550 1,500 1,600
145 1402/04/21 20:01 1,600 1,550 1,650
146 1402/04/20 23:14 1,650 1,600 1,700
147 1402/04/18 22:32 1,850 1,800 1,900
148 1402/04/17 23:21 1,900 1,850 1,950
149 1402/04/14 23:43 1,850 1,800 1,900
150 1402/04/13 22:40 1,850 1,800 1,900
151 1402/04/10 22:56 1,850 1,800 1,900
152 1402/04/07 22:55 1,875 1,850 1,900
153 1402/04/06 22:04 1,950 1,900 2,000
154 1402/04/04 22:35 1,900 1,850 1,950
155 1402/04/03 22:15 1,800 1,750 1,850
156 1402/03/30 18:35 1,750 1,700 1,800
157 1402/03/28 19:14 1,700 1,650 1,750
158 1402/03/27 23:21 1,725 1,700 1,750
159 1402/03/24 22:40 1,725 1,700 1,750
160 1402/03/23 23:25 1,850 1,800 1,900
161 1402/03/21 23:58 1,875 1,850 1,900
162 1402/03/20 21:08 2,050 2,000 2,100
163 1402/03/18 00:00 2,250 2,200 2,300
164 1402/03/16 23:41 2,250 2,200 2,300
165 1402/03/09 23:09 2,500 2,450 2,550
166 1402/03/07 00:56 2,550 2,500 2,600
167 1402/03/07 23:20 2,550 2,500 2,600
168 1402/02/31 23:58 2,600 2,550 2,650
169 1402/02/30 23:20 2,600 2,550 2,650
170 1402/02/28 00:01 2,700 2,650 2,750
171 1402/02/23 23:12 2,325 2,300 2,350
172 1402/02/20 23:30 2,325 2,300 2,350
173 1402/02/19 23:07 2,325 2,300 2,350
174 1402/02/17 22:49 2,375 2,350 2,400
175 1402/02/16 23:01 2,375 2,350 2,400
176 1402/02/13 22:54 2,425 2,400 2,450
177 1402/02/12 19:25 2,475 2,450 2,500
178 1402/02/10 23:06 2,475 2,450 2,500
179 1402/02/09 23:17 2,475 2,450 2,500
180 1402/02/07 22:46 2,425 2,400 2,450
181 1402/02/06 23:29 2,425 2,400 2,450
182 1402/02/05 00:30 2,175 2,150 2,200
183 1402/02/05 17:06 2,375 2,350 2,400
184 1402/01/31 23:23 2,000 1,950 2,050
185 1402/01/30 23:39 1,900 1,850 1,950
186 1402/01/29 23:00 1,900 1,850 1,950
187 1402/01/27 22:49 1,950 1,900 2,000
188 1402/01/26 23:30 2,000 1,950 2,050
189 1402/01/23 00:40 2,025 1,950 2,100
190 1402/01/21 22:09 2,100 2,050 2,150
191 1402/01/20 23:30 1,950 1,900 2,000
192 1402/01/19 22:14 1,950 1,900 2,000
193 1402/01/16 00:01 1,750 1,700 1,800
194 1402/01/08 07:50 1,475 1,450 1,500
195 1402/01/08 20:27 1,525 1,500 1,550
196 1402/01/05 16:34 1,800 1,750 1,850
197 1401/12/27 23:15 1,650 1,600 1,700
198 1401/12/24 16:07 1,675 1,650 1,700
199 1401/12/23 23:43 1,600 1,550 1,650
200 1401/12/21 14:37 1,600 1,550 1,650
201 1401/12/13 23:47 1,350 1,300 1,400
202 1401/12/10 21:51 1,450 1,400 1,500
203 1401/12/09 17:01 1,225 1,200 1,250
204 1401/12/07 23:07 925 900 950
205 1401/12/06 23:15 975 950 1,000
206 1401/12/03 16:00 1,075 1,050 1,100
207 1401/12/02 21:49 1,025 1,000 1,050
208 1401/12/01 00:02 725 700 750
209 1401/11/25 14:29 525 500 550
210 1401/11/23 21:17 300 250 350
211 1401/11/19 22:56 325 300 350
212 1401/11/18 23:43 325 300 350
213 1401/11/16 20:17 275 250 300
214 1401/11/12 00:04 525 500 550
215 1401/11/12 18:17 425 400 450
216 1401/11/09 22:52 875 850 900
217 1401/11/08 22:34 875 850 900
218 1401/11/05 21:17 825 800 850
219 1401/11/04 18:27 725 700 750
1403/01/28
17:16
میانگین : 2,925
بالاترین قیمت : 2,950
کمترین قیمت : 2,900

1403/01/26
13:06
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1403/01/25
23:06
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1403/01/21
14:35
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1403/01/18
15:15
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1403/01/15
12:40
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1403/01/14
15:36
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

12 فروردین
1403/01/14
15:41
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1403/01/11
14:03
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1403/01/05
14:22
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/12/27
13:04
میانگین : 2,525
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,500

1402/12/26
17:20
میانگین : 2,525
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,500

1402/12/23
16:55
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/12/22
22:03
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/12/20
16:36
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/12/19
17:58
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/16
17:49
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/12/15
17:29
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/12/13
16:52
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/12/12
17:30
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/12/09
12:33
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/12/08
17:01
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/12/06
16:14
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/12/05
13:51
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/12/02
15:22
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/12/01
17:16
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/11/29
15:40
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/11/28
15:39
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/11/25
22:07
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/24
16:37
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/11/21
17:31
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,300

1402/11/18
15:09
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/11/17
13:33
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/11/15
12:39
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/11/14
14:31
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,450

1402/11/11
15:43
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,700

1402/11/10
14:17
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/11/08
14:02
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/11/07
18:54
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,350
کمترین قیمت : 3,250

1402/11/04
13:54
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,350
کمترین قیمت : 3,250

1402/11/03
17:22
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/11/01
16:33
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/30
19:30
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/28
10:40
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,150
کمترین قیمت : 3,050

1402/10/26
14:06
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,150
کمترین قیمت : 3,050

1402/10/24
17:17
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/23
17:16
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/17
17:58
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/16
17:30
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/13
11:55
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/12
12:32
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/10/10
14:55
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1402/10/09
16:19
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/06
16:07
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/10/05
15:11
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/10/03
13:47
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/10/02
16:06
میانگین : 2,850
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,800

1402/09/29
13:50
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,750

1402/09/28
12:11
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/25
15:27
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/09/22
13:18
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/09/21
11:59
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,250

1402/09/19
13:20
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,350

1402/09/18
12:09
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/09/15
08:25
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,750

1402/09/14
12:21
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/09/12
13:00
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/09/11
16:15
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 2,900

1402/09/08
11:43
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/07
10:48
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,450

1402/09/07
15:29
میانگین : 2,850
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,800

1402/09/05
12:12
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/01
12:09
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/30
12:57
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,550

1402/08/28
11:39
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,400

1402/08/27
12:47
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,400

1402/08/24
09:34
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/08/23
12:12
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/08/21
15:59
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/08/20
11:46
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/08/17
12:01
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/08/16
08:43
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/08/14
11:49
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/13
11:29
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/08/10
11:57
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/08/09
12:54
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/08
11:54
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/08/06
12:34
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/08/03
12:58
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/08/02
12:13
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/07/30
12:21
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/07/29
14:54
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/07/26
12:12
میانگین : 2,225
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,200

1402/07/25
13:11
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/07/23
16:41
میانگین : 2,125
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,100

1402/07/22
15:28
میانگین : 2,125
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,100

1402/07/19
18:13
میانگین : 2,125
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,100

1402/07/18
15:02
میانگین : 2,125
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,100

1402/07/15
17:22
میانگین : 1,925
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,900

1402/07/12
12:37
میانگین : 1,675
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,650

1402/07/11
17:17
میانگین : 1,525
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,500

1402/07/09
14:53
میانگین : 1,425
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,400

1402/07/08
19:18
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/07/06
12:35
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/07/05
17:27
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/07/04
14:28
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/07/01
12:55
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/06/29
14:24
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/06/28
17:12
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/06/26
22:20
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/06/22
15:15
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1402/06/21
11:51
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/18
18:18
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/14
17:59
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1402/06/12
21:08
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/11
18:13
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/08
19:02
میانگین : 775
بالاترین قیمت : 800
کمترین قیمت : 750

1402/06/07
12:17
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1402/06/06
11:25
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

براساس برند ممکن است قیمت ها کمی متفاوت باشد.
1402/06/05
22:19
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/04
18:26
میانگین : 675
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 650

1402/06/01
17:47
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1402/05/31
16:36
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1402/05/29
23:24
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/05/28
17:18
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/05/25
23:26
میانگین : 1,275
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,250

1402/05/24
15:48
میانگین : 1,225
بالاترین قیمت : 1,250
کمترین قیمت : 1,200

1402/05/22
18:02
میانگین : 1,225
بالاترین قیمت : 1,250
کمترین قیمت : 1,200

1402/05/21
16:00
میانگین : 1,175
بالاترین قیمت : 1,200
کمترین قیمت : 1,150

1402/05/18
15:53
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/17
15:55
میانگین : 1,075
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,050

1402/05/15
19:32
میانگین : 1,125
بالاترین قیمت : 1,150
کمترین قیمت : 1,100

1402/05/14
17:20
میانگین : 1,225
بالاترین قیمت : 1,250
کمترین قیمت : 1,200

1402/05/11
15:35
میانگین : 1,375
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,350

1402/05/10
15:31
میانگین : 1,375
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,350

1402/05/09
17:56
میانگین : 1,425
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,400

1402/05/08
16:14
میانگین : 1,425
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,400

1402/05/04
22:08
میانگین : 1,375
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,350

1402/05/03
20:45
میانگین : 1,375
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,350

1402/05/01
22:11
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/04/31
23:18
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1402/04/28
22:56
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/04/26
22:43
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/04/25
21:52
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/04/21
20:01
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/04/20
23:14
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/04/18
22:32
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/04/17
23:21
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/04/14
23:43
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/04/13
22:40
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/04/10
22:56
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/04/07
22:55
میانگین : 1,875
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,850

1402/04/06
22:04
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/04/04
22:35
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/04/03
22:15
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/03/30
18:35
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/03/28
19:14
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/03/27
23:21
میانگین : 1,725
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,700

1402/03/24
22:40
میانگین : 1,725
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,700

1402/03/23
23:25
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/03/21
23:58
میانگین : 1,875
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,850

1402/03/20
21:08
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/03/18
00:00
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/03/16
23:41
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/03/09
23:09
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/03/07
00:56
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/03/07
23:20
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/02/31
23:58
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/02/30
23:20
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/02/28
00:01
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/02/23
23:12
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/20
23:30
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/19
23:07
میانگین : 2,325
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,300

1402/02/17
22:49
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/02/16
23:01
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/02/13
22:54
میانگین : 2,425
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,400

1402/02/12
19:25
میانگین : 2,475
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,450

1402/02/10
23:06
میانگین : 2,475
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,450

1402/02/09
23:17
میانگین : 2,475
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,450

1402/02/07
22:46
میانگین : 2,425
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,400

1402/02/06
23:29
میانگین : 2,425
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,400

1402/02/05
00:30
میانگین : 2,175
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,150

1402/02/05
17:06
میانگین : 2,375
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,350

1402/01/31
23:23
میانگین : 2,000
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 1,950

1402/01/30
23:39
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/01/29
23:00
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/01/27
22:49
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/01/26
23:30
میانگین : 2,000
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 1,950

1402/01/23
00:40
میانگین : 2,025
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 1,950

1402/01/21
22:09
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/01/20
23:30
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/01/19
22:14
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/01/16
00:01
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/01/08
07:50
میانگین : 1,475
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,450

1402/01/08
20:27
میانگین : 1,525
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,500

1402/01/05
16:34
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1401/12/27
23:15
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1401/12/24
16:07
میانگین : 1,675
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,650

1401/12/23
23:43
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1401/12/21
14:37
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1401/12/13
23:47
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1401/12/10
21:51
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1401/12/09
17:01
میانگین : 1,225
بالاترین قیمت : 1,250
کمترین قیمت : 1,200

1401/12/07
23:07
میانگین : 925
بالاترین قیمت : 950
کمترین قیمت : 900

1401/12/06
23:15
میانگین : 975
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 950

1401/12/03
16:00
میانگین : 1,075
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,050

1401/12/02
21:49
میانگین : 1,025
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 1,000

1401/12/01
00:02
میانگین : 725
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 700

1401/11/25
14:29
میانگین : 525
بالاترین قیمت : 550
کمترین قیمت : 500

1401/11/23
21:17
میانگین : 300
بالاترین قیمت : 350
کمترین قیمت : 250

1401/11/19
22:56
میانگین : 325
بالاترین قیمت : 350
کمترین قیمت : 300

1401/11/18
23:43
میانگین : 325
بالاترین قیمت : 350
کمترین قیمت : 300

1401/11/16
20:17
میانگین : 275
بالاترین قیمت : 300
کمترین قیمت : 250

1401/11/12
00:04
میانگین : 525
بالاترین قیمت : 550
کمترین قیمت : 500

1401/11/12
18:17
میانگین : 425
بالاترین قیمت : 450
کمترین قیمت : 400

1401/11/09
22:52
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/11/08
22:34
میانگین : 875
بالاترین قیمت : 900
کمترین قیمت : 850

1401/11/05
21:17
میانگین : 825
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 800

1401/11/04
18:27
میانگین : 725
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 700

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها