قیمت روزانه محصول (درسایت)

نژاد ایرانی آرین
میانگین قیمت
1,350 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
1,450 تومان (روز قبل)(%7)

1403/01/28

17:17
کمترین قیمت
1300 تومان
بیشترین قیمت
1400 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:17 1,350 1,300 1,400
2 1403/01/26 13:06 1,450 1,400 1,500
3 1403/01/25 23:06 1,450 1,400 1,500
4 1403/01/21 14:38 1,450 1,400 1,500
5 1403/01/18 15:15 1,350 1,300 1,400
6 1403/01/15 13:45 1,350 1,300 1,400
7 1403/01/14 15:35 1,350 1,300 1,400 12 فروردین
8 1403/01/14 15:41 1,350 1,300 1,400
9 1403/01/11 13:36 1,300 1,250 1,350
10 1403/01/05 14:28 1,200 1,150 1,250
11 1402/12/27 13:04 1,150 1,100 1,200
12 1402/12/26 17:20 1,150 1,100 1,200
13 1402/12/23 16:55 1,250 1,200 1,300
14 1402/12/22 22:03 1,350 1,300 1,400
15 1402/12/20 16:40 1,300 1,250 1,350
16 1402/12/19 17:59 1,000 950 1,050
17 1402/12/16 17:48 800 750 850
18 1402/12/15 17:29 650 600 700
19 1402/12/13 16:53 650 600 700
20 1402/12/12 17:30 650 600 700
21 1402/12/09 12:33 650 600 700
22 1402/12/08 17:01 550 500 600
23 1402/12/06 16:13 450 400 500
24 1402/12/05 13:51 600 500 700
25 1402/12/02 15:30 650 600 700
26 1402/12/01 17:16 700 650 750
27 1402/11/29 15:39 950 900 1,000
28 1402/11/28 15:40 1,000 950 1,050
29 1402/11/25 22:05 1,050 1,000 1,100
30 1402/11/24 16:37 1,400 1,350 1,450
31 1402/11/21 17:31 1,350 1,300 1,400
32 1402/11/18 15:06 1,350 1,300 1,400
33 1402/11/17 13:33 1,350 1,300 1,400
34 1402/11/15 12:38 1,350 1,300 1,400
35 1402/11/14 14:31 1,500 1,400 1,600
36 1402/11/11 15:42 1,700 1,600 1,800
37 1402/11/10 14:16 2,150 2,100 2,200
38 1402/11/08 14:02 2,250 2,200 2,300
39 1402/11/07 18:53 2,300 2,250 2,350
40 1402/11/04 13:54 2,300 2,250 2,350
41 1402/11/03 17:22 2,100 2,050 2,150
42 1402/11/01 16:33 2,100 2,050 2,150
43 1402/10/30 19:29 2,050 2,000 2,100
44 1402/10/28 10:40 1,950 1,900 2,000
45 1402/10/26 14:06 1,950 1,900 2,000
46 1402/10/24 17:05 1,950 1,900 2,000
47 1402/10/23 17:16 1,950 1,900 2,000
48 1402/10/17 17:58 2,050 2,000 2,100
49 1402/10/16 17:29 2,050 2,000 2,100
50 1402/10/13 11:55 1,950 1,900 2,000
51 1402/10/12 12:32 1,950 1,900 2,000
52 1402/10/10 14:54 1,950 1,900 2,000
53 1402/10/09 16:07 2,050 2,000 2,100
54 1402/10/06 16:07 2,150 2,100 2,200
55 1402/10/05 15:10 2,150 2,100 2,200
56 1402/10/03 13:46 2,150 2,100 2,200
57 1402/10/02 16:06 2,000 1,950 2,050
58 1402/09/29 13:50 1,950 1,900 2,000
59 1402/09/28 12:11 1,950 1,900 2,000
60 1402/09/25 15:26 1,950 1,900 2,000
61 1402/09/22 13:17 1,850 1,800 1,900
62 1402/09/21 11:59 1,700 1,650 1,750
63 1402/09/19 13:20 1,700 1,650 1,750
64 1402/09/18 12:10 1,800 1,750 1,850
65 1402/09/15 08:26 1,850 1,800 1,900
66 1402/09/14 12:21 2,250 2,200 2,300
67 1402/09/12 12:56 2,250 2,200 2,300
68 1402/09/11 16:15 2,150 2,100 2,200
69 1402/09/08 11:40 1,800 1,750 1,850
70 1402/09/07 10:48 1,700 1,650 1,750
71 1402/09/07 15:29 1,800 1,750 1,850
72 1402/09/05 12:11 1,750 1,700 1,800
73 1402/09/01 12:09 1,750 1,700 1,800
74 1402/08/30 12:50 1,800 1,750 1,850
75 1402/08/28 11:40 1,900 1,850 1,950
76 1402/08/27 12:47 1,900 1,850 1,950
77 1402/08/24 09:33 1,650 1,600 1,700
78 1402/08/23 12:12 1,650 1,600 1,700
79 1402/08/21 17:21 1,600 1,550 1,650
1403/01/28
17:17
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1403/01/26
13:06
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1403/01/25
23:06
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1403/01/21
14:38
میانگین : 1,450
بالاترین قیمت : 1,500
کمترین قیمت : 1,400

1403/01/18
15:15
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1403/01/15
13:45
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1403/01/14
15:35
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

12 فروردین
1403/01/14
15:41
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1403/01/11
13:36
میانگین : 1,300
بالاترین قیمت : 1,350
کمترین قیمت : 1,250

1403/01/05
14:28
میانگین : 1,200
بالاترین قیمت : 1,250
کمترین قیمت : 1,150

1402/12/27
13:04
میانگین : 1,150
بالاترین قیمت : 1,200
کمترین قیمت : 1,100

1402/12/26
17:20
میانگین : 1,150
بالاترین قیمت : 1,200
کمترین قیمت : 1,100

1402/12/23
16:55
میانگین : 1,250
بالاترین قیمت : 1,300
کمترین قیمت : 1,200

1402/12/22
22:03
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1402/12/20
16:40
میانگین : 1,300
بالاترین قیمت : 1,350
کمترین قیمت : 1,250

1402/12/19
17:59
میانگین : 1,000
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 950

1402/12/16
17:48
میانگین : 800
بالاترین قیمت : 850
کمترین قیمت : 750

1402/12/15
17:29
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1402/12/13
16:53
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1402/12/12
17:30
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1402/12/09
12:33
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1402/12/08
17:01
میانگین : 550
بالاترین قیمت : 600
کمترین قیمت : 500

1402/12/06
16:13
میانگین : 450
بالاترین قیمت : 500
کمترین قیمت : 400

1402/12/05
13:51
میانگین : 600
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 500

1402/12/02
15:30
میانگین : 650
بالاترین قیمت : 700
کمترین قیمت : 600

1402/12/01
17:16
میانگین : 700
بالاترین قیمت : 750
کمترین قیمت : 650

1402/11/29
15:39
میانگین : 950
بالاترین قیمت : 1,000
کمترین قیمت : 900

1402/11/28
15:40
میانگین : 1,000
بالاترین قیمت : 1,050
کمترین قیمت : 950

1402/11/25
22:05
میانگین : 1,050
بالاترین قیمت : 1,100
کمترین قیمت : 1,000

1402/11/24
16:37
میانگین : 1,400
بالاترین قیمت : 1,450
کمترین قیمت : 1,350

1402/11/21
17:31
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1402/11/18
15:06
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1402/11/17
13:33
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1402/11/15
12:38
میانگین : 1,350
بالاترین قیمت : 1,400
کمترین قیمت : 1,300

1402/11/14
14:31
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,400

1402/11/11
15:42
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,600

1402/11/10
14:16
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/11/08
14:02
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/07
18:53
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/11/04
13:54
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/11/03
17:22
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/11/01
16:33
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/10/30
19:29
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/10/28
10:40
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/26
14:06
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/24
17:05
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/23
17:16
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/17
17:58
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/10/16
17:29
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/10/13
11:55
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/12
12:32
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/10
14:54
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/09
16:07
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/10/06
16:07
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/10/05
15:10
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/10/03
13:46
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/10/02
16:06
میانگین : 2,000
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 1,950

1402/09/29
13:50
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/09/28
12:11
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/09/25
15:26
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/09/22
13:17
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/09/21
11:59
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/09/19
13:20
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/09/18
12:10
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/09/15
08:26
میانگین : 1,850
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,800

1402/09/14
12:21
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/09/12
12:56
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/09/11
16:15
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/09/08
11:40
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/09/07
10:48
میانگین : 1,700
بالاترین قیمت : 1,750
کمترین قیمت : 1,650

1402/09/07
15:29
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/09/05
12:11
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/09/01
12:09
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/08/30
12:50
میانگین : 1,800
بالاترین قیمت : 1,850
کمترین قیمت : 1,750

1402/08/28
11:40
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/08/27
12:47
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,950
کمترین قیمت : 1,850

1402/08/24
09:33
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/08/23
12:12
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/08/21
17:21
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها