قیمت روزانه محصول (درسایت)

جوجه تولکی
میانگین قیمت
2,650 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
2,750 تومان (روز قبل)(%3)

1403/01/28

17:17
کمترین قیمت
2600 تومان
بیشترین قیمت
2700 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:17 2,650 2,600 2,700
2 1403/01/26 13:06 2,750 2,700 2,800
3 1403/01/25 23:05 2,750 2,700 2,800
4 1403/01/21 14:38 2,650 2,600 2,700
5 1403/01/18 15:15 2,550 2,500 2,600
6 1403/01/15 12:40 2,550 2,500 2,600
7 1403/01/14 15:35 2,450 2,400 2,500 12 فروردین
8 1403/01/14 15:42 2,450 2,400 2,500
9 1403/01/11 14:02 2,450 2,400 2,500
10 1403/01/05 13:44 2,450 2,400 2,500
11 1402/12/27 13:04 2,350 2,300 2,400
12 1402/12/26 17:20 2,350 2,300 2,400
13 1402/12/23 16:54 2,350 2,300 2,400
14 1402/12/22 22:02 2,350 2,300 2,400
15 1402/12/20 16:36 2,250 2,200 2,300
16 1402/12/19 17:59 2,100 2,050 2,150
17 1402/12/16 17:47 2,000 1,950 2,050
18 1402/12/15 17:28 1,750 1,700 1,800
19 1402/12/13 16:52 1,600 1,550 1,650
20 1402/12/12 17:31 1,600 1,550 1,650
21 1402/12/09 12:34 1,600 1,550 1,650
22 1402/12/08 17:00 1,550 1,500 1,600
23 1402/12/06 16:12 1,600 1,550 1,650
24 1402/12/05 13:50 1,650 1,600 1,700
25 1402/12/02 15:27 1,650 1,600 1,700
26 1402/12/01 17:17 1,750 1,700 1,800
27 1402/11/29 15:38 2,000 1,950 2,050
28 1402/11/28 15:41 2,150 2,100 2,200
29 1402/11/25 22:05 2,250 2,200 2,300
30 1402/11/24 16:38 2,400 2,350 2,450
31 1402/11/21 17:32 2,300 2,250 2,350
32 1402/11/18 15:05 2,250 2,200 2,300
33 1402/11/17 13:32 2,150 2,100 2,200
34 1402/11/15 12:33 2,350 2,300 2,400
35 1402/11/14 14:30 2,500 2,400 2,600
36 1402/11/11 15:42 2,800 2,700 2,900
37 1402/11/10 14:15 3,150 3,100 3,200
38 1402/11/08 14:03 3,250 3,200 3,300
39 1402/11/07 18:52 3,300 3,250 3,350
40 1402/11/04 13:55 3,300 3,250 3,350
41 1402/11/03 17:21 3,200 3,150 3,250
42 1402/11/01 16:32 3,200 3,150 3,250
43 1402/10/30 19:28 3,150 3,100 3,200
44 1402/10/28 10:40 3,100 3,050 3,150
45 1402/10/26 14:07 3,100 3,050 3,150
46 1402/10/24 17:05 3,050 3,000 3,100
47 1402/10/23 17:15 3,050 3,000 3,100
48 1402/10/17 17:57 3,200 3,150 3,250
49 1402/10/16 17:28 3,200 3,150 3,250
50 1402/10/13 11:54 3,150 3,100 3,200
51 1402/10/12 12:31 3,000 2,950 3,050
52 1402/10/10 14:54 2,950 2,900 3,000
53 1402/10/09 16:07 3,150 3,100 3,200
54 1402/10/06 16:03 3,250 3,200 3,300
55 1402/10/05 14:50 3,250 3,200 3,300
56 1402/10/03 12:44 2,950 2,900 3,000
57 1402/10/02 16:07 2,850 2,800 2,900
58 1402/09/29 13:49 2,750 2,700 2,800
59 1402/09/28 12:12 2,700 2,650 2,750
60 1402/09/25 15:26 2,650 2,600 2,700
61 1402/09/22 12:42 2,450 2,400 2,500
62 1402/09/22 13:16 2,550 2,500 2,600
63 1402/09/21 11:53 2,250 2,200 2,300
64 1402/09/19 13:19 2,400 2,300 2,500
65 1402/09/18 12:10 2,550 2,500 2,600
66 1402/09/15 08:25 2,750 2,700 2,800
67 1402/09/14 12:21 3,050 3,000 3,100
68 1402/09/12 12:59 3,050 3,000 3,100
69 1402/09/11 16:14 2,950 2,900 3,000
70 1402/09/08 11:40 2,775 2,700 2,850
71 1402/09/07 10:47 2,550 2,450 2,650
72 1402/09/07 15:27 2,800 2,750 2,850
73 1402/09/05 12:09 2,650 2,600 2,700
74 1402/09/01 12:08 2,650 2,600 2,700
75 1402/08/30 12:56 2,700 2,650 2,750
76 1402/08/28 11:40 2,550 2,500 2,600
77 1402/08/27 12:47 2,550 2,500 2,600
78 1402/08/24 09:33 2,250 2,200 2,300
79 1402/08/23 12:11 2,050 2,000 2,100
80 1402/08/21 17:21 1,975 1,950 2,000
1403/01/28
17:17
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1403/01/26
13:06
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1403/01/25
23:05
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1403/01/21
14:38
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1403/01/18
15:15
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1403/01/15
12:40
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1403/01/14
15:35
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

12 فروردین
1403/01/14
15:42
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1403/01/11
14:02
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1403/01/05
13:44
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/12/27
13:04
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/12/26
17:20
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/12/23
16:54
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/12/22
22:02
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/12/20
16:36
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/12/19
17:59
میانگین : 2,100
بالاترین قیمت : 2,150
کمترین قیمت : 2,050

1402/12/16
17:47
میانگین : 2,000
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 1,950

1402/12/15
17:28
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/12/13
16:52
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/12
17:31
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/09
12:34
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/08
17:00
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/12/06
16:12
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/05
13:50
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/12/02
15:27
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/12/01
17:17
میانگین : 1,750
بالاترین قیمت : 1,800
کمترین قیمت : 1,700

1402/11/29
15:38
میانگین : 2,000
بالاترین قیمت : 2,050
کمترین قیمت : 1,950

1402/11/28
15:41
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/11/25
22:05
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/24
16:38
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/11/21
17:32
میانگین : 2,300
بالاترین قیمت : 2,350
کمترین قیمت : 2,250

1402/11/18
15:05
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/11/17
13:32
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

1402/11/15
12:33
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/11/14
14:30
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,400

1402/11/11
15:42
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,700

1402/11/10
14:15
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/11/08
14:03
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/11/07
18:52
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,350
کمترین قیمت : 3,250

1402/11/04
13:55
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,350
کمترین قیمت : 3,250

1402/11/03
17:21
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/11/01
16:32
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/30
19:28
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/28
10:40
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,150
کمترین قیمت : 3,050

1402/10/26
14:07
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,150
کمترین قیمت : 3,050

1402/10/24
17:05
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/23
17:15
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/10/17
17:57
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/16
17:28
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,250
کمترین قیمت : 3,150

1402/10/13
11:54
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/12
12:31
میانگین : 3,000
بالاترین قیمت : 3,050
کمترین قیمت : 2,950

1402/10/10
14:54
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1402/10/09
16:07
میانگین : 3,150
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,100

1402/10/06
16:03
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/10/05
14:50
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,200

1402/10/03
12:44
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1402/10/02
16:07
میانگین : 2,850
بالاترین قیمت : 2,900
کمترین قیمت : 2,800

1402/09/29
13:49
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/28
12:12
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/09/25
15:26
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/09/22
12:42
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/09/22
13:16
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/21
11:53
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/09/19
13:19
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,300

1402/09/18
12:10
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/15
08:25
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/14
12:21
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/09/12
12:59
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,100
کمترین قیمت : 3,000

1402/09/11
16:14
میانگین : 2,950
بالاترین قیمت : 3,000
کمترین قیمت : 2,900

1402/09/08
11:40
میانگین : 2,775
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/07
10:47
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,450

1402/09/07
15:27
میانگین : 2,800
بالاترین قیمت : 2,850
کمترین قیمت : 2,750

1402/09/05
12:09
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/09/01
12:08
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/08/30
12:56
میانگین : 2,700
بالاترین قیمت : 2,750
کمترین قیمت : 2,650

1402/08/28
11:40
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/27
12:47
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/08/24
09:33
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

1402/08/23
12:11
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/08/21
17:21
میانگین : 1,975
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,950

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها